ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR 1/2” ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2/2 ΠΙΕΣΗ G1/2”

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 50 BAR ΠΙΕΣΗ G1/2”

Δίοδη ηελκτρομαγνητική βάνα εν ηρεμία κλειστή για μέγιστη πίεση 50 bar, εμβόλου άμεσης ενεργοποίησης.

Υλικό : ορείχαλκος 

Η εταιρεία HYDROPNEUMATIC HELLAS Π.ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται, στον πνευματικά συστήματα πεπιεσμένου αέρα και στα συστήματα πιέσεως λαδιού. Η εταιρεία αναπτύχθηκε και στους δύο τομείς προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.

Αυτοματισμοί που μειώνουν τον άμεσο χρόνο παραγωγής, πνευματικοί μηχανισμοί ακριβείας, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, ΦΙΛΤΡΑ, ΡΑΚΟΡ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ και εξαρτήματα απο τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού θεμελιώνουν την προσπάθεια για πλήρη εξειδίκευση στον κλάδο των αυτοματισμών.

Επίσης μελετά και κατασκευάζει πνευματικά συστήματα, πνευματικούς πίνακες καθώς και υδραυλικά συστήματα και ολοκληρωμένες υδραυλικές μονάδες.