ΒΑΝΕΣ ΠNEYΜΑΤΙΚΕΣ BALL VALVE 1/2”-4” - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

valvolesfera

ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  1/2” -1”

ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2” -1” ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PN30

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ACTUATOR) A042

valvolesfera

ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  1-1/4” -2”

ΚΡΟΥΝΟΣ 1-1/4” -2” ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PN30

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ACTUATOR) A050

valvolesfera

ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  2-1/2” -3”

ΚΡΟΥΝΟΣ 2-1/2” -3” ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PN30

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ACTUATOR) A063