ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ BALL VALVE 3/2 1/2”-4” ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΑ

valvolesfera

ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ  (3/2)

1/2” -1”

ΤΥΠΟΥ Τ

ΤΥΠΟΥ L

ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2” -1” ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PN30

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ACTUATOR) A042

valvolesfera

ΒΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ  (3/2)

1-1/4” – 2”

ΤΥΠΟΥ Τ

ΤΥΠΟΥ L

ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2” -1” ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PN30

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ACTUATOR) A050