ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ 0,01 BAR-400BAR - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

SerieF4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4S2M2  1-12 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

SerieF4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C ÷ +80°C
ΕΝΤΟΛΕΣ/ΛΕΠΤΟ: 200 cycles/min
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο από την οθόνη (μπουτόν Ρ1&Ρ2)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 1% από το αντώτατο σημείο πίεσης στους 20°C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: από 1% εως 100% της κλίμακας

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ”FL5” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

SerieF4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4T2M2  5-50 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

SerieF4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Z2M2  20-200BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

SerieF4

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Y2M2 20-400 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

SERIE FL5_2019_FEMMINA

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C ÷ +80°C
ΕΝΤΟΛΕΣ/ΛΕΠΤΟ: 200 cycles/min
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο απο την οθόνη (μπουτόν Ρ1&Ρ2)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 1% απο το αντώτατο σημείο πίεσης στους 20°C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ: από 1% εως 100% της κλίμακας

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ”FL5” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF