ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 20-600BAR - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ”Κ5”

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ: Κ55Ρ 20-200BAR   –   Κ59Ρ 40-400BAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 120 κυ΄κύκλοι/λεπτό
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ±2% απο το ανώτατο σημείο ρύθμισης20°C

FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: ~15% απο το ανώτατο σημείο ρύθμισης στους  20°C

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣΤΥΠΟΥ ”Κ55-Κ59Ρ” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF (1)