ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 80 ΛΙΤΡΑ

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 5 (NG10) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 120 ΛΙΤΡΑ

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

PROPORTIONAL ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 42 ΛΙΤΡΑ CETOP 3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 82 ΛΙΤΡΑ CETOP 5

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 7 (NG16) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 300 ΛΙΤΡΑ

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 8 (NG25) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 550 ΛΙΤΡΑ

vnkevhl

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 40 ΛΙΤΡΑ

acrord32

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 40 ΛΙΤΡΑ

acrord32

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΓΗΤΙΚΕΣ ΒΑΒΛΙΔΕΣ CETOP 5 (NG10) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 80 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

AcroRd32_2019pp

PROPORTIONAL ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CETOP 3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 60 ΛΙΤΡΑ /ΛΕΠΤΟ

ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επειδή το ιξώδες του υδραυλικού λαδιού ποικίλει ανάλογα την θερμοκρασία (όπως και τα διάκενα μεταξύ των κινούμενων μερών μια βαλβίδας)η έξοδος μιας βαλβίδας ελέγχου μπορεί να τείνει να παρασύρεται με αλλαγές θερμοκρασίας,οι αντισταθμιστες θερμοκρασίας ρυθμίζουν τα ανοίγματα του στομίου ελέγχου για να διορθώσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών ιξώδους που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του ρευστού.

Οι βαλβίδες ελέγχου ροής ρυθμίζουν την ροή λαδιού  μέσω του κυκλώματος προς μια κατεύθυνση ενώ επιτρέπουν την ελεύθερη ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιωντας μια βαλβίδα ελέγχου.

Η Π. ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ειδικεύεται στα συστήματα πιέσεως λαδιού καθώς η Εταιρεία χρονολογειται από το 1972 οι οποία μπορεί να παρέχει λύσεις και να κατανοήσει τις ανάγκες σας οι οποίες θα σας επιτρέψουν να ανταποκριθειτε στις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπιζουμε όλοι.

Τα υδραυλικά προϊόντα χρησιμοποιουνται από γνήσιους κατασκευαστες εξοπλισμού που δραστηριοπιουνται σε διάφορους τομείς ,όπως ναυτιλία κατασκευές ,υποθαλάσσιες εργασίες .

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής συστημάτων και υδραυλικών μονάδων που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικοτητας και απόδοσης μας έχουν κάνει να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτυσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.