ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΊΤΡΑ.  25 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ.  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ.  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  2-5 ΛΙΤΡΑ