ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ PNEUMAX - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣ

serie-rap

ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΣ PNEUMAX ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ O-RING ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

serie-tecno-rap

ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΣ PNEUMAX ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ O-RING ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

serie-micro-rap

ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ”MICRO RAP” ΤΗΣ PNEUMAX ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ O-RING ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

raccordi-standard

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ  ΜΑΣΤΟΙ ΚΛΠ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ  ΤΗΣ PNEUMAX ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ  ΤΗΣ PNEUMAX ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.

ΓΙΑ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟ-ΑΕΡΙΑ

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX.

ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX.

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ, ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX.

ΠΥΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΕΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ PNEUMAX ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (PE), ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ, ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX

ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (PE) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.

ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΒΟΛΑ Η ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΤΗΣ PNEUMAX ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ.

download (7)

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX.