ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MONOBLOCK ΠΑΡΟΧΗΣ 40 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 BAR  ΛΙΤΡΑ ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ-ΤΡΙΠΛΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΟ-ΠΕΝΤΑΠΛΟ-ΕΞΑΠΛΟ.  

P-T 3/8” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

A-B 3/8” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MONOBLOCK ΠΑΡΟΧΗΣ 80 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 BAR  ΛΙΤΡΑ ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ-ΤΡΙΠΛΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΟ-ΠΕΝΤΑΠΛΟ-ΕΞΑΠΛΟ.  

P-T 3/4” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

A-B 1/2” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MONOBLOCK ΠΑΡΟΧΗΣ 120 ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 BAR  ΛΙΤΡΑ ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ-ΤΡΙΠΛΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΟ-ΠΕΝΤΑΠΛΟ-ΕΞΑΠΛΟ.  

P-T 1” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

A-B 1” ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ MONOBLOCK ΠΑΡΟΧΗΣ 40-80-120 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 BAR  ΛΙΤΡΑ ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ-ΤΡΙΠΛΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΟ-ΠΕΝΤΑΠΛΟ-ΕΞΑΠΛΟ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ MONOBLOCK ΠΑΡΟΧΗΣ 40-80-120ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 BAR  ΛΙΤΡΑ ΜΟΝΟ-ΔΙΠΛΟ-ΤΡΙΠΛΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΟ-ΠΕΝΤΑΠΛΟ-ΕΞΑΠΛΟ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 40 ΛΙΤΡΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΣΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ