ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αντλίες υψηλής πιέσεως λαδιού εμβολοφόρες υψηλής πιέσεως λαδιού

Στα υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης λαδιού οι αντλίες παρέχουν την ποσότητα του λαδιού και την απαραίτητη πίεση ώστε να πετύχουμε την κίνηση που θέλουμε σε εναν υδραυλικό κύλινδρο.  Η προρυθμισμένη πίεση αλλά και παροχή επιτύγχανεται πλέον απο τις αντλίες μεταβαλλομένης παροχής, μηχανικά ή ηλεκτρικά ή ακόμα και υδραυλικά βάσει της πίεσης που απαιτείται.

Ουσιαστικά η αντλία μεταβαλλομένης παροχής έχει την δυνατότητα να παρέχει λάδι στην μέγιστη παροχή αλλά με πολύ χαμηλή πίεση ενώ στο σημείο που η μέγιστη πίεση είναι απαραίτητη τότε η παροχή μειώνεται έως και μηδέν.  Με αυτόν τον τρόπο  η συνάρτηση κινητήρας – αντλίας μειώνετε σε ποσοστό 30-40%.

Οι υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεσης λαδιού μεταβαλλομένης παροχής έχουν υψηλότερο κόστος αλλά είναι πλήρως επισκευάσιμες και χαμηλού θορύβου.

Τοποθετείται σε υδραυλικές μονάδες υψηλών παραγωγικών αποδόσεων στην ναυτιλία και στην Βιομηχανία αλλά και σε μηχανήματα έργου.

Οι αντλίες υψηλής πιέσεως μεταβαλλομένης παροχής μπορούν να συνεργαστούν με αναλογικούς ρυθμιστές πίεσης και παροχής.  Επίσης η ηλεκτρονική κάρτα  που μπορεί να τοποθετηθεί στα συστήματα αυτά, μπορεί να μας δώσει αλλά και να στείλει πληροφορίες για την πίεση την παροχή την ταχύτητα αλλά ακόμα και την θέση.  Έτσι επιτυγχάνεται ο πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος του υδραυλικού συστήματος ακόμα και απομακρυσμένα παρέχοντας πληροφορίες για την παραγωγική απόδοση του μηχανήματος που είναι συνδεδεμένο.

Μέσω PLC  μπορούμε να ελέγχουμε μέσω internet  όλες τις πληροφορίες και να παίρνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.  Γενικά βέβαια υπάρχουν  πλέον tranducer που μπορούνα να μας δώσουν πληροφορίες για την πίεση και σε συμβατικά συστήματα χωρίς αναλογικά υδραυλικά εξαρτήματα.  Υπάρχουν αλλά και εξελίσσονται συνεχώς εξαρτήματα για τον απομακρυσμένο έλεγχο που θα λύσουν τα χέρια αναφορικά με τις αποδόσεις των μηχανημάτων που ως τώρα δεν υπήρχε.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

bomba

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ LOAD SENSE

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ REMOTE CONTROL

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 18 CC /min

 280 bar

28 CC /min

 280 bar

45 CC /min

 280 bar

71 CC /min

 280 bar

100 CC /min

 280 bar

140 CC /min

 280 bar