Εξαρτήματα Αέρος Pneumax - Μήτσης ΑΒΕΕ

Τα πνευματικά συστήματα όπως όλα τα πολύπλοκα συστήματα, αποτελούνται από βασικά εξαρτήματα αέρος που είναι απαραίτητα για την αρμονική λειτουργία τους. Τέτοια εξαρτήματα είναι, τα ρακόρ, οι σωλήνες αέρος, φίλτρα αέρος, λιπαντήρες κ.α.

Ρακόρ Συστημάτων Αέρος

Απαραίτητο εξάρτημα των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα. Συνδέει τους σωλήνες μεταξύ τους για την μεταφορά του αέρα. Μπορεί να κατασκευαστεί από ορείχαλκο, ατσάλι και πλαστικό. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε συστήματα υψηλής πίεσης και χαμηλής πίεσης.

Κωδικοί ρακόρ αέρος

Σωλήνες Αέρος

Συνδέονται πάνω στα ρακόρ και χρησιμεύουν στην τροφοδοσία του πεπιεσμένου αέρα στον τελικό αποδέκτη. Κατασκευάζονται από πλαστικό (PE), πολυουρεθάνης και πολυαμιδίου.

Πολλαπλασιαστές Αέρος

Βοηθούν στην αύξηση της πίεσης του αέρα σε συστήματα η οποία είναι χαμηλή.

Κόλλες & Στεγανωτικά

Μανόμεντρα 

Ρυθμιστές Πιέσεως

Πιστόλια Αέρος

Βαλβίδες

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial