ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

42802

Ένα λιπαντικό είναι μια ουσία που εισάγεται για να μειώσει την τριβή μεταξύ επιφανειών σε αμοιβαία επαφή, που τελικά μειώνει τη θερμότητα που παράγεται κατά την κίνηση των επιφανειών. Μπορεί επίσης να λειτουργεί στη μετάδοση δυνάμεων, στη μεταφορά ξένων σωματιδίων ή στη θέρμανση ή την ψύξη των επιφανειών. Η ιδιότητας μείωσης της τριβής είναι γνωστή ως λιπαντικότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λάδι εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών SAE 30/1