ΕΝΘΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ CETOP

ΕΝΘΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ CETOP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επειδή το ιξώδες του υδραυλικού λαδιού ποικίλει ανάλογα την θερμοκρασία (όπως και τα διάκενα μεταξύ των κινούμενων μερών μια βαλβίδας) η έξοδος μιας βαλβίδας ελέγχου μπορεί να τείνει να παρασύρεται με αλλαγές θερμοκρασίας, οι αντισταθμιστές θερμοκρασίας ρυθμίζουν τα ανοίγματα του στομίου ελέγχου για να διορθώσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών ιξώδους που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του ρευστού.

Οι ένθετες υδραυλικές βαλβίδες ρυθμιστικές cetop απαιτούνται για την ρύθμιση της παροχής συνεπώς και της ταχύτητας, ρύθμιση πιέσεως (ασφαλσιτικό) μονό ή διπλό, βαλβίδες μείωσης της πίεσης βαλβίδες ένθετες ακολουθίας, βαλβίδες ένθετες overcenter για την εξισορόπηση της επιτάχυνσης αλλά και βαλβίδες μη επιστροφής.  Τέλος υπάρχει και ένθετη βαλβίδα για μεταβολή ταχύτητας με ηλκετρική εντολή και ρυθμιστή ανεξαρτήτου πιέσεως CETOP 3 & CETOP 5.

Η Π. ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ειδικεύεται στα συστήματα πιέσεως λαδιού με έτος ιδρύσεως το 1972, και μπορεί να παρέχει λύσεις με εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να ανταποκριθείτε στις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις των συστημάτων πιέσεως λαδιού.

Τα υδραυλικά συστήματα πιέσεως λαδιού χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές μηχανημάτων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως ναυτιλία κατασκευές, βιομηχανία τροφίμων, μεταλλουργική και μεταλλευτική βιομηχανία κλπ.

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής, ολοκληρωμένων συστημάτων υψηλής πιέσης λαδιού που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικότητας και απόδοσης έχουν βελτιώσει το επίπεδο γνώσεων ώστε να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Στα συστήματα πιέσεως λαδιού υπάρχουν επίσης βαλβίδες ηλεκτρομαγνητικές εντολής, συσσωρευτές λαδιού, Μπλόκ σύνδεσης, πρεσοδιακότες πιέσης λαδιού, μανόμετρα μέτρησης πίεσης και άλλα προιόντα που συνεπικουρούν στην μελέτη και κατσσκευή υδραυλικών μονάδων πιέσεως λαδιού για οποιαδήποτε εφαρμογή.

vnkrc06.1

ΕΝΘΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ CETOP CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

vnklm06

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

krd

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

kan

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

AcroRd321004

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

OVERCENTER ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

gn2_2088 (1)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΒΑΒΛΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

11.13.22

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΘΕΤΗ CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

ΒΑΒΛΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΡΟΗΣ