ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

Ηλεκτρομαγνητικές Υδραυλικές Βαλβίδες Πιέσεως Λαδιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επειδή το ιξώδες του υδραυλικού λαδιού ποικίλει ανάλογα την θερμοκρασία (όπως και τα διάκενα μεταξύ των κινούμενων μερών μια βαλβίδας)η έξοδος μιας βαλβίδας ελέγχου μπορεί να τείνει να παρασύρεται με αλλαγές θερμοκρασίας,οι αντισταθμιστές θερμοκρασίας ρυθμίζουν τα ανοίγματα του στομίου ελέγχου για να διορθώσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών ιξώδους που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του ρευστού.

Οι βαλβίδες ελέγχου ροής ρυθμίζουν την ροή λαδιού  μέσω του κυκλώματος προς μια κατεύθυνση ενώ επιτρέπουν την ελεύθερη ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας μια βαλβίδα ελέγχου.

Η Π. ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ειδικεύεται στα συστήματα πιέσεως λαδιού καθώς η Εταιρεία χρονολογείται από το 1972 οι οποία μπορεί να παρέχει λύσεις και να κατανοήσει τις ανάγκες σας οι οποίες θα σας επιτρέψουν να ανταποκριθείτε στις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι.

Τα υδραυλικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από γνήσιους κατασκευαστές εξοπλισμού που δραστηριοπιούνται σε διάφορους τομείς ,όπως ναυτιλία κατασκευές ,υποθαλάσσιες εργασίες .

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής συστημάτων και υδραυλικών μονάδων που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικότητας και απόδοσης μας έχουν κάνει να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 80 Λίτρα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 5 (Ng10) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 120 Λίτρα

Proportional Βαλβίδες Υψηλής Πιέσεως Λαδιού
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 42 Λίτρα Cetop 3
Μέγιστη Παροχή 82 Λίτρα Cetop 5

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 7 (Ng16) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 300 Λίτρα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 8 (Ng25) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 550 Λίτρα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες με Χειροκίνηση Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.
Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 40 Λίτρα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar

Μέγιστη Παροχή 40 Λίτρα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 5 (Ng10) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar

Μέγιστη Παροχή 80 Λίτρα

Proportional Ρυθμιστής Παροχής Cetop 3
Μέγιστη Παροχή 60 Λίτρα /λεπτό
Μαχ Πίεση 315 Bar