ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ 0,01 BAR-400BAR

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ % ΛΑΔΙΟΥ  FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ  F4S2M2  1-12 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ % ΛΑΔΙΟΥ  FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C ÷ +80°C
ΕΝΤΟΛΕΣ/ΛΕΠΤΟ: 200 cycles/min
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο από την οθόνη (μπουτόν Ρ1&Ρ2)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 1% από το αντώτατο σημείο πίεσης στους 20°C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: από 1% εως 100% της κλίμακας

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ”FL5” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ % ΛΑΔΙΟΥ  FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4T2M2  5-50 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ % ΛΑΔΙΟΥ  FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Z2M2  20-200BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ % ΛΑΔΙΟΥ  FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Y2M2 20-400 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ”F4” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

TRANSDUCER FOX ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C ÷ +80°C
ΕΝΤΟΛΕΣ/ΛΕΠΤΟ: 200 cycles/min
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο απο την οθόνη (μπουτόν Ρ1&Ρ2)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 1% απο το αντώτατο σημείο πίεσης στους 20°C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ: από 1% εως 100% της κλίμακας

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ”FL5” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PDF

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ 0,01 BAR-400BAR

Οι πρεσοστάτες πίεσεως αέρος και λαδιού είναι συσκευές μέτρησεις πίεσης με εντολή ηλεκτρική.  Είναι ουσιαστικά ένας διακόπτης με λειτουργία ηλεκτρική  ανάλογα με την ρύθμιση που έχουμε επιλέξει.  Ο διακόπτης δίνει την εντολή σε βαλβίδα, αντλία, η άλλη συσκευή ώστε να δημιουργηθεί ενας κύκλος κινήσεων δηλαδή αυτοματισμός.  Οι πρεσοδιακόπτες υπάρχουν επίσης και αναλογικοί που παρέχουν αφίδρομη πληροφόρηση ώστε να συνδεθούν με προγράμματα ηλεκτρονικά ώστε να παιρνουμε τιμές πίεσης σε πραγαμτικό χρόνο.

Αέρος, κενού. λαδιού,

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

Background:

Εφαρμογές σε ναυτιλία, βιομηχναία, εταιρείες πετρελαιωειδών.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει την εταιρεία FOX στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα απο το 2000,  με όλη την γκάμα των προιόντων της.

Συστήματα μέτρησης πίεσης, πρεσοδιακόπτες αέρος, πρεσοδιακόπτες χαμηλής πίεσης αέρος, accumulators,  αναλογικούς πρεοστάτες, πρεσοτάτες κενού, βαλβίδες συσσωρευτών