Προϊόντα

Η εταιρεία μας ειδικεύετε στα συστήματα πίεσεως αέρος και λαδιού υψηλής πιέσεως.  Βαλβίδες αέρος, κύλινδροι αέρος, φίλτρα ρυθμιστές λιπαντήρες, συστήματα ρομποτικής και μετάδοσης κίνησης, είναι μερικά απο τα εξαρτήματα που υπάρχουνε σε στοκ σε όλες τις διαστάσεις απο Μ5 έως και 1”.  Στα συστήματα υψηλής πίεσης λαδιού θα βρείτε βαλβίδες υδραυλικές, χειριστήρια υδραυλικά, συσσωρευτές αζώτου, πρεσοστάτες, αντλίες λαδιού, εμβολα υδραυλικά.

Πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο για την κατασκευή υδραυλικων μονάδων, επισκευής υδραυλικών κυλίνδρων, επισκευής υδραυλικών αντλιών δοκιμές σε πιστοποιημένο δοκιμαστήριο βαλβίδων, ασφαλιστικών και λοιπών εξαρτημάτων.