ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

serie-300-500x500

DIRECT OPERATED ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 300 ΣΕΙΡΑ

elettrovalvole-serie-400-476x476

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 400 ΣΕΙΡΑ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΛΚΕΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ, 3/2, 5/2, 5/3
G1/8″ ÷ G1″

elettrovalvole-serie-500-500x500

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ  500 SERIES “NAMUR”

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΛΕΤΚΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ 3/2, 5/2, 4/2
G1/4″ NAMUR sub base

elettrovalvole-serie-700-476x476

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 700 ΣΕΙΡΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΒΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ POPPET 2/2, 3/2, 5/2
G3/8″ ÷ G1-½” ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ VACUUM

elettrovalvole-serie-800-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 800 ΣΕΙΡΑ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΝΥΜΑΤΙΚΕΣ (805 – 808 ΣΕΙΡΑ)
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ – ECO22 (888 ΣΕΙΡΑ)

elettrovalvole-serie-1000-476x476

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ, 1000 ΣΕΙΡΑ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ (1000 – 1100 ΣΕΙΡΑ)

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

 ISO 5599/1, ΜΕ M12 ΣΥΝΔΕΣΗ (1111 ΣΕΙΡΑ)

elettrovalvole-serie-2100-500x500

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ  2100 ΣΕΙΡΑ

Η ΣΕΙΡΑ  2000 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΧΕΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΣΩ PLC)

elettrovalvole-serie-2400-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, 2400 ΣΕΙΡΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 5/2, 5/3 – ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 18 mm “LINE”, “FLAT” and “VDMA” – 2400 ΣΕΙΡΑΣ

serie-2600-500x500

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΝΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ 2600 ΣΕΙΡΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΒΛΙΔΕΣ
5/2, 5/3 – ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 26 mm.
“LINE” , “FLAT” and “VDMA” – 2600 ΣΕΙΡΑ

elettrovalvole-serie-2300-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2300 ΣΕΙΡΑ – ENOVA®

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ 2300 ΣΕΙΡΑ – Enova®
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΕΣΕΩΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ 2300 ΣΕΙΡΑ – Enova®

elettrovalvole-serie-2500-F-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2200 ΣΕΙΡΑ

ΤΥΠΟΣ : OPTYMA32-S

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΕΛΚΤΡΟΜΑΓΝΤΗΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, 2200 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-S
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ 2200 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-S

elettrovalvole-serie-2500-T-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ  2500 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-T

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ, 2500 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-T
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ 2500 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-T

elettrovalvole-serie-2700-476x476

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2700 ΣΕΙΡΑ – ISO 15407-2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, 2700 ΣΕΙΡΑ – ISO 15407-2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ 2700 ΣΕΙΡΑ – ISO 15407-2

elettrovalvole-serie-2500-F-476x476

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΒΛΙΔΕΣ 2500 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-F

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2500 ΣΕΙΡΑ

ΤΥΠΟΣ: OPTYMA32-F
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΩΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ 2500 ΣΕΙΡΑ – OPTYMA32-F