ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

bomba

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ LOAD SENSE

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ REMOTE CONTROL

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 18 CC /min

 280 bar

28 CC /min

 280 bar

45 CC /min

 280 bar

71 CC /min

 280 bar

100 CC /min

 280 bar

140 CC /min

 280 bar