ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Δείτε παρακάτω διάφορους ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ με διαφορετικές διαστάσεις.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

F4 S 2M2

1-12 bar

F4 Y 2M2

50-400 bar

F4 Z 2M2

20-200 bar

F4 R 2M2

0,2-2 bar

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

K 55 P

20-200 bar

K 59 P

50-400 bar

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

F3S1/M3

0,05-0,5 bar

F3S2/M3

0,1-1 bar

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

F4 S 2M2

1-12 bar

F4 Y 2M2

50-400 bar

F4 Z 2M2

20-200 bar

F4 R 2M2

0,2-2 bar

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΛΟΤΕΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

LG1R1

90-220mm

LG1R2

200-370mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

(προσαρμόζεται στα δοχεία υδραυλικων συγκροτημάτων)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

LVSE2 (NORMALLY CLOSE)

127mm

LVES3 (NORMALLY OPEN)