ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

acrord38

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 80 ΛΙΤΡΑ

acrord38

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 5 (NG10) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 120 ΛΙΤΡΑ

acrord44

PROPORTIONAL ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 42 ΛΙΤΡΑ CETOP 3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 82 ΛΙΤΡΑ CETOP 5

acroRd41

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 7 (NG16) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 300 ΛΙΤΡΑ

acroRd41

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 8 (NG25) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 550 ΛΙΤΡΑ

vnkevhl

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 40 ΛΙΤΡΑ

acrord32

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ CETOP 3 (NG6) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 40 ΛΙΤΡΑ

acrord32

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΓΗΤΙΚΕΣ ΒΑΒΛΙΔΕΣ CETOP 5 (NG10) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 315 BAR

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 80 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

AcroRd32_2019pp

PROPORTIONAL ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CETOP 3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 60 ΛΙΤΡΑ /ΛΕΠΤΟ

ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 315 BAR