ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

acrord55209

Ψυγεία λαδιού ηλεκτρικά 12-24-220Volt

 

Κωδικός Τύπος Μήκος (mm) Παρ l/min θερμ. Volτ
VNKEXL04-12-A-60 EXL04 166x240x45 20 1/2 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL04-22-A-47-C EXL04 166x240x45 20 1/2 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL04-24-A-60 EXL04 166x240x45 20 1/2 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL05-12-A-60 EXL05 196x240X45 35 1/2 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL05-22-A-47-C EXL05 35 1/2 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL05-24-A-60 EXL05 35 1/2 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL07-12-A-60 EXL07 196x300x45 70 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL07-22-A-47-2PC EXL07 196x300x45 40 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL07-22-A-47-C EXL07 196x300x45 70 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL07-24-A-60 EXL07 196x300x45 70 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-12-A-60 EXL1 297x290x63 100 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL1-12-A-60-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL1-22-A-47-2PC EXL1 297x290x63 65 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL1-22-A-47-C EXL1 297x290x63 100 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL1-24-A-60 EXL1 297x290x63 100 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-24-A-60-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-38-A-47 EXL1 297x290x63 100 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL1-38-A-47-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL2-12-A-60 EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL2-12-A-60-2P EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL2-22-A-47-2PC EXL2 354x390x63 70 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL2-22-A-47-C EXL2 354x390x63 120 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL2-24-A-60 EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL2-24-A-60-2P EXL2 354x390x63 70 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL2-38-A-47 EXL2 354x390x63 120 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL2-38-A-47-2P EXL2 354x390x63 70 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-12-A-60 EXL3 397x440x63 130 1″ 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL3-12-A-60-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL3-22-A-47-2PC EXL3 397x440x63 80 1″ 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL3-22-A-47-C EXL3 397x440x63 130 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-24-A-60 EXL3 397x440x63 130 1″ 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL3-24-A-60-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL3-38-A-47 EXL3 397x440x63 130 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-38-A-47-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL4-12-A-60 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL4-12-A-60-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL4-22-A-47-2PC EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL4-22-A-47-C EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL4-24-A-60 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL4-24-A-60-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL4-38-A-47 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL4-38-A-47-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL5-12-A-60 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL5-12-A-60-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL5-24-A-60 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL5-24-A-60-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL5-38-A-47 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL5-38-A-47-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Ψυγεία λαδιού / νερού ( εναλλάκτης )

 

Κωδικός Τύπος

Παρ

l/min

VNKEXW1-14-2 EXW1 30 3/8 12 18
VNKEXW1-19-2I EXW1 40 3/8 12 18
VNKEXW1-26-2 EXW1 40 3/8 12 18
VNKEXW1-44-2 EXW1 50 3/8 12 18
VNKEXW1-9-2I EXW1 30 3/8 12 18
VNKEXW2-12-2 EXW2 50 1/2 12 18
VNKEXW2-18-2I EXW2 60 1/2 12 18
VNKEXW2-28-2 EXW2 60 1/2 12 18
VNKEXW2-53-2 EXW2 80 1/2 12 18
VNKEXW3-15-4 EXW3 70 1/2 12 18
VNKEXW3-31-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-38-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-56-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-71-4 EXW3 130 1/2 12 18
VNKEXW3-87-4 EXW3 140 1/2 12 18
VNKEXW4-31-4 EXW4 125 1/2 12 18
VNKEXW4-38-4 EXW4 125 1/2 12 18
VNKEXW4-56-4 EXW4 155 1/2 12 18
VNKEXW4-71-4 EXW4 185 1/2 12 18
VNKEXW4-87-4 EXW4 195 1/2 12 18
VNKEXW5-28-4 EXW5 170 1″ 12 18
VNKEXW5-53-4 EXW5 220 1″ 12 18
VNKEXW5-84-4 EXW5 300 1″ 12 18
VNKEXW5-99-4 EXW5 310 1″ 12 18
VNKEXW6-113-4 EXW6 450 1″ 12 18
VNKEXW6-114-4 EXW6 320 1″ 12 18
VNKEXW6-28-4 EXW6 160 1″ 12 18
VNKEXW6-53-4 EXW6 230 1″ 12 18
VNKEXW6-54-4 EXW6 300 1″ 12 18
VNKEXW6-83-4 EXW6 420 1″ 12 18
VNKEXW6-84-4 EXW6 270 1″ 12 18
VNKEXW6-99-4 EXW6 310 1″ 12 18
VNKEXW7-108-4 EXW7 570 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-138-4 EXW7 570 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-47-4 EXW7 455 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-77-4 EXW7 525 1″ 1/2 12 18
VNKEXW8-104-4 EXW8 186 2″ 12 18
VNKEXW8-135-4 EXW8 239 2″ 12 18
VNKEXW8-165-4 EXW8 291 2″ 12 18
VNKEXW8-74-4 EXW8 134 2″ 12 18
ArabicEnglishGreekRussian
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
Share