ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ PNEUMAX - ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ PNEUMAX – ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

Η εταιρία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος της κορυφαίας Ιταλικής Pneumax, πρεσβευτή της ιταλικής αριστείας στον κόσμο της αυτοματοποίησης σε κάθε βιομηχανικό τομέα.  Η Pneumax ιδρύθηκε το 1976 και μέσω συνεχούς και σταθερής βελτίωσης και ανάπτυξης έχει ως στόχο την ηγεσία στις κύριες αγορές του κόσμου και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματοποίησης.

Ρακόρ αυτόματα της Pneumax πεπιεσμένου αέρα ορειχάλκινα επινικελωμένα ,εσωτερικά με οδηγό και o-ring για μέγιστη απόδοση.

Συστολικά ,μαστοί κ.λ.π. για συνδέσεις πεπιεσμένου αέρα της Pneumax ορειχάλκινα επινικελωμένα.

Ρακορ μηχανικής σύσφιξης με ορειχάλκινους δακτυλίους της Pneumax πεπιεσμένου αέρα ορειχάλκινα επινικελωμένα

Για αέρα – νερό – αέρια .

Σιγαστήρες ,φίλτρα ρυθμιζόμενα και απλά για εξαέρωση των βαλβίδων πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας Pneumax.

Μπλοκ σύνδεσης ,κολλεκτέρ και σύνδεση ρακόρ για στήριξη σε τοίχο για πεπιεσμένο αέρα της εταιρείας Pneumax.

Σωλήνες πλαστικοί (PE) , πολυρουεθάνης ,πολυαμιδίου πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας Pneumax.

Οι πλαστικοί σωλήνες (PE) είναι κατάλληλοι για τρόφιμα .

serie-rap

Ρακόρ αυτόματα της Pneumax πεπιεσμένου αέρα, ορειχάλκινα , επινικελωμένα εσωτερικά με οδηγό και o – ring για μέγιστη απόδοση.

serie-tecno-rap

Ρακόρ αυτόματα της Pneumax πεπιεσμένου αέρα, ορειχάλκινα , επινικελωμένα εσωτερικά με οδηγό και o – ring για μέγιστη απόδοση.

serie-micro-rap

Ρακόρ αυτόματα ”Micro Rap ” της Pneumax πεπιεσμένου αέρα, ορειχάλκινα , επινικελωμένα εσωτερικά με οδηγό και o – ring για μέγιστη απόδοση.

raccordi-standard

Συστολικά,μαστοί κ.λ.π. για συνδέσεις πεπιεσμένου αέρα της Pneumax ορειχάλκινα επινικελωμένα .

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης με ορειχάλκινους δακτυλίους της Pneumax πεπιεσμένου αέρα ορειχάλκινα επινικελωμένα .

Για αέρα – νερό – αέρια.

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για πεπιεσμένο αέρα της εταιρείας Pneumax.

Σιγαστήρες ,φίλτρα ,ρυθμιζόμενα και απλά για εξαέρωση των βαλβίδων πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας Pneumax .

Μπλοκ σύνδεσης κολλεκτέρ και σύνδεση ρακόρ για στήριξη σε τοίχο για πεπιεσμένο αέρα της εταιρείας Pneumax

Πείροι συνδέσεων για ρακόρ αυτόματα και μπλοκ συνδέσεων για πεπιεσμένο αέρα της εταιρείας Pneumax .

Φίλτρα , σιγαστήρες πολλαπλών εξαερώσεων της Pneumax πεπιεσμένου αέρα.

Σωλήνες πλαστικοί (PE), πολυουρεθάνης , πολυαμιδίου , πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας Pneumax.

Οι πλαστικοί σωλήνες (PE) είναι κατάλληλοι και για τρόφιμα.

Ρακόρ αυτόματα με ρυθμιστές παροχής ενσωματωμένους για χρήση σε έμβολα η βαλβίδες της Pneumax ορειχάλκινα επινικελωμένα.

download (7)

Σωλήνες σπιράλ για πεπιεσμένο αέρα της εταιρείας Pneumax .

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ PNEUMAX – ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ.