ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΊΤΡΑ.  25 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ.  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ 4 ΛΙΤΡΑ.  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΔΟΧΕΙΑ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  2-5 ΛΙΤΡΑ

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Η Π. ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ειδικεύεται στα συστήματα πιέσεως λαδιού καθώς η Εταιρεία χρονολογείται από το 1972 οι οποία μπορεί να παρέχει λύσεις και να κατανοήσει τις ανάγκες σας οι οποίες θα σας επιτρέψουν να ανταποκριθείτε στις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι.

ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Οι χειραντλίες λαδιού είναι απλής ή διπλής ενέργειας με δοχέιο 3 ή 5 λίτρων και κυβικά εκατοστά ανα παλινδρόμηση 25-45cc.

O λεβιές της χειραντλίας είναι 80 εκατοστά για την εύκολη λειτουργία.

Η χειραντλία πακτώνεται οριζόντια ή κάθετα και είναι ιδιαίτερα  οικονομική λύση για υδραυλικά συστήματα που δεν είναι παραγωγικά,  όπως καταπακτές ή μικρά αναβατόρια, καπάκια σκαφών κλπ.

Τα δοχεία που είναι διαθέσιμα είναι κυλινδρικά ή παραλληλόγραμμα για εξοικονόμηση χώρου και στεγανοποιούν με ελαστική φλάντζα και βίδες.  Στο δοχέιο υπάρχει αναπνευστήρας και δείκτης για την στάθμη του λαδιού.

Τα υδραυλικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από γνήσιους κατασκευαστές εξοπλισμού που δραστηριοπιουνται σε διάφορους τομείς ,όπως ναυτιλία κατασκευές ,υποθαλάσσιες εργασίες , βιομηχανία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεις κλπ.

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής συστημάτων και υδραυλικών μονάδων που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικοτητας και απόδοσης μας έχουν κάνει να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.