ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ, κατασκευή στο μηχανουργείο της εταιρείας μας κατόπιν παραγγελίας ανεξαρτήτως διάστασης.

Τα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ διαχωρίζονται σε απλής και διπλής ενέργειας και σε κατασκευή με εσωτερικές ή εξωτερικές κεφαλές. Ο τελευταίος τύπος κατασκευής επιτρέπει στα έμβολα να ξεπερνούν τα 300 bar λειτουργία. Οι τρόποι στήριξης των κυλίνδρων είναι πολλοί με δυνατότητες σταθερής έδρασης αλλά και αρθρωτής βάσης στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος του εμβόλου.

Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να διακρίνετε τον τύπο με εσωτερικές κεφαλές όπου ή μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 bar. Τα απλής ενέργειας ΕΜΒΟΛΑ ΛΑΔΙΟΥ αυτού του τύπου βρίσκουν εφαρμογή σε αναβατόρια, ράμπες φόρτωσης κλπ, που το βάρος της κατασκευής δύναται να επιστρέψει το έμβολο στην κλειστή θέση και συνήθως τοποθετούνται κάθετα. Τα διπλής ενέργειας ΕΜΒΟΛΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις υπόλοιπες κατασκευές.

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (έως 200 bar)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (έως 300 bar)