ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ COMPACT

 

Οι μονάδες λαδιού αυτού του τύπου είναι ιδανικές για την λειτουργία αναβατορίων, ασανσέρ ελαφρού τύπου εμπορευματοκιβωτίων, ράμπες φορτώσεως βιομηχανιών, ψαλιδωτών αναβατορίων, ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και φορτηγών αυτοκινήτων με κινητήρες 24VDC. Είναι χαμηλού κόστους αφου διατίθενται παραγωγικά με ενσωματωμένο block που περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα εντολής, αντεπίστροφη, ρυθμιστή ταχύτητας και δοχεία αποθήκευσης λαδιού οριζόντια η κάθετα. Ωστόσο η παροχή περιορίζεται έως τα 15 λίτρα ανα λεπτό και τα δοχεία έως τα 25 λίτρα.

Προαιρετικά προσαρμόζονται και άλλες βαλβίδες εντολής, χειραντλίες ανάγκης, πρεσοστατικοί διακόπτες, εξωτερικές βαλβίδες λαδιού.

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Οι συγκεκριμένες μονάδες λαδιού δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή περιορισμούς σε παροχή ή πίεση αφου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μηχανήματος. Αντλίες λαδιού με 0,9 του λίτρου παροχή έως 500 λίτρα ανα λεπτό με ανεξάντλητο όριο επιλογών και εφαρμογών. Μπλόκ πολλαπλών βαλβίδων για ταυτοχρόνη λειτουργία πολλών κυλίνδρων, εμβολοφόρες αντλίες εσωτερικές ή εξωτερικές, γραναζωτές, πτερυγιωτές κλπ μπορούν να προσαρμοστούν αφού τα δοχεία αποθήκευσης του λαδιού είναι βαρέως τύπου με μεγάλο τοίχωμα καπακιού για αντοχή στο αυξανόμενο βάρος που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ

Ολα τα εξαρτήματα που χριησιμοποιούνται διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9002.

Οι ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, οι ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ, οι ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, οι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, τα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΡΑΚΟΡ, τα ΦΙΛΤΡΑ κλπ, είναι όλα Ευρωπαικής προέλευσης αποκλειστικά. Ολες οι ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ, μονταρισμένες σαν σύνολο σε ένα υδραυλικό συγκρότημα πιέσεως, δοκιμάζονται πριν την τελικά παράδοση στον πελάτη και προρυθμίζονται στην συμφωνημένη πίεση. Μαζί με το υδραυλικό συγκρότημα επισυνάπτεται και το εγχειρίδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας.

 

ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Δοχεία κατασκευής υδραυλικών μονάδων

Δοχεία συγκολλημένα εσωτερικά, βαμμένα ηλεκτροστατικά, διατρήσεις για την προσθήκη εξαρτημάτων με μηχανήματα κοπής LASER. Διαθέσιμες διαστάσεις 10 λίτρα, 40 λίτρα, 80 λίτρα, 150 λίτρα, 300 λίτρα. Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Μπλόκ τοποθέτησης ηλεκτροβαλβίδων μιας ή πολλών  με βαλβίδα ασφαλείας, NG6, NG10. Τα μπλόκ αυτά κατασκευάζονται ως monoblock μέχρι και πέντε θέσεις και διατίθενται για όλων των ειδών κυκλώματα.

 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ, ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ.

 

Συσσωρευτές για διατήρηση πιέσεως ή επαύξησης της ταχύτητας της παροχής μιας υδραυλικής αντλίας. Πρεσοδιακόπτες  πιέσεως λαδιού με ηλεκτρική επαγωγή για αναγνώριση της πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος. Μανόμετρα μέτρησης πιέσεως από 0-1 bar έως 0-400.

 

 

 

 

ΡΑΚΟΡ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Όλα τα ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ για τα επιμέρους εξαρτήματα, των μπλόκ και των σωληνώσεων, των φίλτρων κλπ. Ρακόρ συνδέσεως ηλεκτροβαλβίδων και σύνδεσμοι ταμπλώ για τα δοχεία των υδραυλικών μονάδων και των εμβόλων λαδιού.

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

Επιστροφών ή πιέσης για την αποφυγή καταστροφής της υδραυλικής αντλίας από σκουπίδια κλπ. Ελαιοδείκτες για τον έλεγχο της στάθμης των δοχειών των υδραυλικών μονάδων, φλοτέρ ηλεκτρικό, αναπνευστήρες δοχείων, καθώς και τάπα πλήρωσης των λαδιών της υδραυλικής αντλίας. Τα φίλτρα πιέσεως προστατεύουν αποτελεσματικά και τα έμβολα λαδιού αλλά και τα υπόλοιπα μέρη της υδραυλικής μονάδας.

 

 

 

 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

Για την κίνηση των εμβόλων λαδιού στα υδραυλικά συγκροτήματα εφαρμόζουμε βαλβίδες υδραυλικής πιέσης με ηλεκτρικές εντολές ή χειροκίνητες. Αναλυτικά όλα τα κυκλώματα των βαλβίδων στη σελίδα ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες λαδιού.