ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Γραναζωτές υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεση για χρήση σε υδραυλικές μονάδες για μηχανήματα παραγωγής ή άλλες εφαρμογές.  Οι συγκεκριμένες αντλίες δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές που ή πίεση του συστήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη απο 250-260 bar.

Οι επιτρεπόμενες στροφές έιναι εώς και 6000, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν και με κινητήρες βενζίνης ή πετρελάιου για mobile χρήσεις.

Οι αντλίες είναι κατασκευής vincke Ισπανίας και μπορούν να συνδυαστούν ως διπλές ή τριπλές.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Δείτε παρακάτω διάφορες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ, όπου περιλαμβάνονται πίνακες με σχετικά στοιχεία για την παροχή αντλίας και την μέγιστη πίεση της κάθε αντλίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 1 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 0,9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 2,2 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 2,6 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 3,2 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 4,3λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 5,9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 7,5 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 2 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

  6 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

   8 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

   9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  12 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 14 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  19 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  25λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 3 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 25 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 30 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 33 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 36 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  46 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 50 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 63 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ -ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 3 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 1-9 ΛΊΤΡΑ GROUP 1 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 6-25 ΛΊΤΡΑ GROUP 2 -GROUP 2λίτρα/min/1000 rpm

 280

 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 1-9 ΛΊΤΡΑ GROUP 2- GROUP 1 1-9  λίτρα/min/1000 rpm

 280

λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar