ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΜΗΤΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Επιμέρους θέματα σελίδας ” ΚΑΣΤΑΝΙΑ “:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ με μεταλλικό εξωτερικό σπείρωμα.

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ με μεταλλικό εσωτερικό σπείρωμα.

 

 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ με μεταλλικό εξωτερικό σπείρωμα.

Διάμετρος Καστάνιας

Σπείρωμα

Φ55 Μ6
Φ65 Μ8
Φ79 Μ8
Φ79 Μ10
Φ79 Μ12
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ με μεταλλικό εσωτερικό σπείρωμα.

Διάμετρος Καστάνιας

Σπείρωμα

Φ55 Μ6
Φ65 Μ8
Φ79 Μ8
Φ79 Μ10
Φ79 Μ12