Υδραυλικά Ψυγεία Λαδιού

υδραυλικό ψυγείο λαδιού μαύρο

Ψυγεία λαδιού ηλεκτρικά 12-24-220Volt

 

Κωδικός Τύπος Μήκος (mm) Παρ l/min θερμ. Volτ
VNKEXL04-12-A-60 EXL04 166x240x45 20 1/2 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL04-22-A-47-C EXL04 166x240x45 20 1/2 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL04-24-A-60 EXL04 166x240x45 20 1/2 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL05-12-A-60 EXL05 196x240X45 35 1/2 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL05-22-A-47-C EXL05 35 1/2 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL05-24-A-60 EXL05 35 1/2 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL07-12-A-60 EXL07 196x300x45 70 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL07-22-A-47-2PC EXL07 196x300x45 40 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL07-22-A-47-C EXL07 196x300x45 70 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL07-24-A-60 EXL07 196x300x45 70 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-12-A-60 EXL1 297x290x63 100 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL1-12-A-60-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL1-22-A-47-2PC EXL1 297x290x63 65 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL1-22-A-47-C EXL1 297x290x63 100 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL1-24-A-60 EXL1 297x290x63 100 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-24-A-60-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL1-38-A-47 EXL1 297x290x63 100 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL1-38-A-47-2P EXL1 297x290x63 65 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL2-12-A-60 EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL2-12-A-60-2P EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL2-22-A-47-2PC EXL2 354x390x63 70 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL2-22-A-47-C EXL2 354x390x63 120 3/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL2-24-A-60 EXL2 354x390x63 120 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL2-24-A-60-2P EXL2 354x390x63 70 3/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL2-38-A-47 EXL2 354x390x63 120 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL2-38-A-47-2P EXL2 354x390x63 70 3/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-12-A-60 EXL3 397x440x63 130 1″ 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL3-12-A-60-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL3-22-A-47-2PC EXL3 397x440x63 80 1″ 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL3-22-A-47-C EXL3 397x440x63 130 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-24-A-60 EXL3 397x440x63 130 1″ 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL3-24-A-60-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL3-38-A-47 EXL3 397x440x63 130 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL3-38-A-47-2P EXL3 397x440x63 80 1″ 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL4-12-A-60 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL4-12-A-60-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL4-22-A-47-2PC EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL4-22-A-47-C EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 47°C 20 220 ac 30
VNKEXL4-24-A-60 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL4-24-A-60-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL4-38-A-47 EXL4 524x500x63 140 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL4-38-A-47-2P EXL4 524x500x63 90 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL5-12-A-60 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL5-12-A-60-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 60°C 20 12 dc 30
VNKEXL5-24-A-60 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL5-24-A-60-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 60°C 20 24 dc 30
VNKEXL5-38-A-47 EXL5 550x650x63 180 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
VNKEXL5-38-A-47-2P EXL5 550x650x63 110 1″ 1/4 47°C 20 220/380 ac 30
ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Ψυγεία λαδιού / νερού ( εναλλάκτης )

 

Κωδικός Τύπος Παρ

l/min

VNKEXW1-14-2 EXW1 30 3/8 12 18
VNKEXW1-19-2I EXW1 40 3/8 12 18
VNKEXW1-26-2 EXW1 40 3/8 12 18
VNKEXW1-44-2 EXW1 50 3/8 12 18
VNKEXW1-9-2I EXW1 30 3/8 12 18
VNKEXW2-12-2 EXW2 50 1/2 12 18
VNKEXW2-18-2I EXW2 60 1/2 12 18
VNKEXW2-28-2 EXW2 60 1/2 12 18
VNKEXW2-53-2 EXW2 80 1/2 12 18
VNKEXW3-15-4 EXW3 70 1/2 12 18
VNKEXW3-31-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-38-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-56-4 EXW3 90 1/2 12 18
VNKEXW3-71-4 EXW3 130 1/2 12 18
VNKEXW3-87-4 EXW3 140 1/2 12 18
VNKEXW4-31-4 EXW4 125 1/2 12 18
VNKEXW4-38-4 EXW4 125 1/2 12 18
VNKEXW4-56-4 EXW4 155 1/2 12 18
VNKEXW4-71-4 EXW4 185 1/2 12 18
VNKEXW4-87-4 EXW4 195 1/2 12 18
VNKEXW5-28-4 EXW5 170 1″ 12 18
VNKEXW5-53-4 EXW5 220 1″ 12 18
VNKEXW5-84-4 EXW5 300 1″ 12 18
VNKEXW5-99-4 EXW5 310 1″ 12 18
VNKEXW6-113-4 EXW6 450 1″ 12 18
VNKEXW6-114-4 EXW6 320 1″ 12 18
VNKEXW6-28-4 EXW6 160 1″ 12 18
VNKEXW6-53-4 EXW6 230 1″ 12 18
VNKEXW6-54-4 EXW6 300 1″ 12 18
VNKEXW6-83-4 EXW6 420 1″ 12 18
VNKEXW6-84-4 EXW6 270 1″ 12 18
VNKEXW6-99-4 EXW6 310 1″ 12 18
VNKEXW7-108-4 EXW7 570 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-138-4 EXW7 570 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-47-4 EXW7 455 1″ 1/2 12 18
VNKEXW7-77-4 EXW7 525 1″ 1/2 12 18
VNKEXW8-104-4 EXW8 186 2″ 12 18
VNKEXW8-135-4 EXW8 239 2″ 12 18
VNKEXW8-165-4 EXW8 291 2″ 12 18
VNKEXW8-74-4 EXW8 134 2″ 12 18

Τα ψυγεία υδραυλικού λαδιού χρησιμοποιούνται για τη μείωση της θερμοκρασίας του υδραυλικού
υγρού πριν εισέλθει στο σύστημα.
Εάν το υδραυλικό υγρό ανεβάσει θερμοκρασία άνω των 60 βαθμών κελσίου, δεν είναι
ευπρόσδεκτο, επειδή μπορεί να βλάψει τις τσιμούχες και άλλα εξαρτήματα του συστήματος μας και
να μειώσει τη διάρκεια ζωής.
Επίσης το υδραυλικό υγρό μειώνει σε μεγάλο βαθμό το ιξώδες του σε θερμοκρασίες άνω των 60-
70 βαθμών κελσίου με κυριότερη επίπτωση την πτώση της πίεσης του συστήματος αφού γίνεται
πιο ρευστό.
Οι εναλλάκτες θερμότητας (γνωστοί και ως υδραυλικά ψυγεία λαδιού), διαθέτουν 2 είδη
συστημάτων ψύξης:
-Σύστημα ψύξης αέρα σε λάδι
-Σύστημα ψύξης νερού σε λάδι
Τα συστήματα ψύξης αέρα σε λάδι, οδηγούν το ζεστό υδραυλικό υγρό μέσα από έναν πυρήνα
σερπαντίνας σωλήνων χαλκού και χρησιμοποιεί το αέρα του χώρου με ένα ηλεκτρικό ventilater
για να ψύξει υγρό.
Τα συστήματα ψύξης νερού σε λάδι, οδηγούν το ζεστό λάδι μέσα από έναν πυρήνα σωλήνων
χαλκού που ψύχεται με νερό.

Τα πλεονεκτήματα ενός cooler λαδιού με νερό είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές
συστημάτων υψηλής πιέσεως λαδιού με μεγαλύτερες και πιο άμεσες αποδόσεις από τα ηλεκτρικά
ψυγεία.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial