Υδραυλικές Αντλίες Λαδιού - Μήτσης ΑΒΕΕ

Υδραυλικές Αντλίες Λαδιού Υψηλής Πίεσης

Γραναζωτές υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεση για χρήση σε υδραυλικές μονάδες για μηχανήματα παραγωγής ή άλλες εφαρμογές.  Οι συγκεκριμένες αντλίες δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές που ή πίεση του συστήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 250-260 bar.

Οι επιτρεπόμενες στροφές είναι ως και 6000, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν και με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου για mobile χρήσεις.

Οι αντλίες είναι κατασκευής vincke Ισπανίας και μπορούν να συνδυαστούν ως διπλές ή τριπλές.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 1 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Δείτε παρακάτω διάφορες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ, όπου περιλαμβάνονται πίνακες με σχετικά στοιχεία για την παροχή αντλίας και την μέγιστη πίεση της κάθε αντλίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 0,9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 2,2 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 2,6 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 3,2 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 4,3λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 5,9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 7,5 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 2 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

  6 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

   8 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

   9 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  12 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 14 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  19 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  25λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 3 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 25 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 30 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 33 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 36 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

  46 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 50 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

 63 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ -ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ GROUP 3 ME ΚΩΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 1-9 ΛΊΤΡΑ GROUP 1 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 6-25 ΛΊΤΡΑ GROUP 2 -GROUP 2λίτρα/min/1000 rpm

 280

 λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 1-9 ΛΊΤΡΑ GROUP 2- GROUP 1 1-9  λίτρα/min/1000 rpm

 280

λίτρα/min/1000 rpm

 280 bar

Υδραυλικές Χειραντλίες Λαδιού Υψηλής Πίεσης

Οι χειραντλίες λαδιού είναι απλής ή διπλής ενέργειας με δοχέιο 3 ή 5 λίτρων και κυβικά εκατοστά ανα παλινδρόμηση 25-45cc.

O λεβιές της χειραντλίας είναι 80 εκατοστά για την εύκολη λειτουργία.

Η χειραντλία πακτώνεται οριζόντια ή κάθετα και είναι ιδιαίτερα  οικονομική λύση για υδραυλικά συστήματα που δεν είναι παραγωγικά,  όπως καταπακτές ή μικρά αναβατόρια, καπάκια σκαφών κλπ.

Τα δοχεία που είναι διαθέσιμα είναι κυλινδρικά ή παραλληλόγραμμα για εξοικονόμηση χώρου και στεγανοποιούν με ελαστική φλάντζα και βίδες.  Στο δοχέιο υπάρχει αναπνευστήρας και δείκτης για την στάθμη του λαδιού.

Τα υδραυλικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από γνήσιους κατασκευαστές εξοπλισμού που δραστηριοπιούνται σε διάφορους τομείς ,όπως ναυτιλία κατασκευές ,υποθαλάσσιες εργασίες , βιομηχανία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής συστημάτων και υδραυλικών μονάδων που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικοτητας και απόδοσης μας έχουν κάνει να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Χειραντλία Απλής Ενέργειας Με ή Χωρίς Δοχείο

4 ΛΙΤΡΑ.  25 -45 CC ΑΝΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Χειραντλία Απλής Ενέργειας Με Κυλινδρικό Δοχείο

4 Λίτρα & 25CC ανά παλινδρόμηση

Χειραντλία Διπλής Ενέργειας Με ή Χωρίς Δοχείο

4 λίτρα

25cc – 45cc ανά παλινδρόμηση

Υδραυλική χειραντλία

Χειραντλία Διπλής Ενέργειας Χωρίς Δοχείο Με Εξωτερική Αναρρόφηση

25-45cc ανά παλινδρόμηση

Δοχείο χειραντλίας μεταλλικό μαύρο

Δοχείο Χειραντλίας Μεταλλικό

Χωρητικότητα δοχείου 2 – 5 λίτρα

Υδραυλικές Αντλίες Λαδιού Εμβολοφόρες Μεταβαλλόμενης Παροχής

Στα υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης λαδιού οι αντλίες παρέχουν την ποσότητα του λαδιού και την απαραίτητη πίεση ώστε να πετύχουμε την κίνηση που θέλουμε σε έναν υδραυλικό κύλινδρο.  Η προ-ρυθμισμένη πίεση αλλά και παροχή επιτυγχάνεται πλέον από τις αντλίες μεταβαλλόμενης παροχής, μηχανικά ή ηλεκτρικά ή ακόμα και υδραυλικά βάσει της πίεσης που απαιτείται.

Ουσιαστικά η αντλία μεταβαλλόμενης παροχής έχει την δυνατότητα να παρέχει λάδι στην μέγιστη παροχή αλλά με πολύ χαμηλή πίεση ενώ στο σημείο που η μέγιστη πίεση είναι απαραίτητη τότε η παροχή μειώνεται έως και μηδέν.  Με αυτόν τον τρόπο  η συνάρτηση κινητήρας – αντλίας μειώνετε σε ποσοστό 30-40%.

Οι συγκεκριμένες αντλίες έχουν υψηλότερο κόστος αλλά είναι πλήρως επισκευάσιμες και χαμηλού θορύβου.

Τοποθετούνται σε υδραυλικές μονάδες υψηλών παραγωγικών αποδόσεων στην ναυτιλία και στην Βιομηχανία αλλά και σε μηχανήματα έργου.

Οι αντλίες μεταβαλλόμενης παροχής μπορούν να συνεργαστούν με αναλογικούς ρυθμιστές πίεσης και παροχής.  Επίσης η ηλεκτρονική κάρτα  που μπορεί να τοποθετηθεί στα συστήματα αυτά, μπορεί να μας δώσει αλλά και να στείλει πληροφορίες για την πίεση την παροχή την ταχύτητα αλλά ακόμα και την θέση.  Έτσι επιτυγχάνεται ο πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος του υδραυλικού συστήματος ακόμα και απομακρυσμένα παρέχοντας πληροφορίες για την παραγωγική απόδοση του μηχανήματος που είναι συνδεδεμένο.

Μέσω PLC  μπορούμε να ελέγχουμε μέσω internet  όλες τις πληροφορίες και να παίρνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.  Γενικά βέβαια υπάρχουν  πλέον tranducer που μπορούνα να μας δώσουν πληροφορίες για την πίεση και σε συμβατικά συστήματα χωρίς αναλογικά υδραυλικά εξαρτήματα.  Υπάρχουν αλλά και εξελίσσονται συνεχώς εξαρτήματα για τον απομακρυσμένο έλεγχο που θα λύσουν τα χέρια αναφορικά με τις αποδόσεις των μηχανημάτων που ως τώρα δεν υπήρχε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσμες παροχές αλλά και τύπους ελέγχου των αντλίων, χειροκίνητα η αυτόματα.

 

bomba

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ LOAD SENSE

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ REMOTE CONTROL

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ

 18 CC /min

 280 bar

28 CC /min

 280 bar

45 CC /min

 280 bar

71 CC /min

 280 bar

100 CC /min

 280 bar

140 CC /min

 280 bar

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial