Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Αέρος - Μήτσης ΑΒΕΕ

Μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αέρος είναι μια ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα. Αυτή η
ηλεκτροβαλβίδα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πηνίο με έναν κινητό σιδηρομαγνητικό
πυρήνα (έμβολο) στο κέντρο του. Στη θέση ανάπαυσης το έμβολο κλείνει. Όταν το
ρεύμα ρέει μέσω της ηλεκτροβαλβίδας, το πηνίο ενεργοποιείται και
δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό δημιουργεί μια μαγνητική έλξη με το έμβολο
και έτσι το μετακινεί και αυτό ανοίγει. Αυτή είναι η βασική αρχή που χρησιμοποιείται
για το άνοιγμα και το κλείσιμο των ηλεκτροβαλβίδων αέρος.

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 300 Pneumax.

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2 normally open, normally closed.

Μ5 (Σειρά 105).

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : Μ5-1/8

ηλεκτροβαλβίδα αέρος pneumax ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 400 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Μέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 450 Nl/min σειρά 488

Παροχή αέρος 700 Nl/min σειρά 468

Παροχή αέρος 1450 Nl/min σειρά 414

Παροχή αέρος 450 Nl/min σειρά 46

Βαλβίδα αέρος με ηλεκτρική εντολή pneumax ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 500 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου,

Σειρά 500

Μέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/4” .

Παροχή αέρος 1030 Nl/min σειρά 514

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 700 Τύπου Poppet Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2  μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων.

Σειρά 700

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4”-1/2”-3/4”-1”-1-1/4” 1-1/2” 2”.

Παροχή αέρος 450-12000 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 800 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 800

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 520 Nl/min σειρά 805

Παροχή αέρος 520 Nl/min σειρά 808

Παροχή αέρος 840 Nl/min σειρά 828

Παροχή αέρος 1200 Nl/min σειρά 824

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 1000 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 1000

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος: 840 Nl/min 1011-1051

Παροχή αέρος: 1700 Nl/min 1012-1052

Παροχή αέρος: 3600 Nl/min 1013-1053

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2100 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2400 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2400

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : Φ6-Φ8

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2600 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2600

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : Φ6-Φ8 .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2300 ENOVA® Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2300 ENOVA®

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2200 OPTYMA32-S Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2200 OPTYMA32-S

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2500 OPTYMA 32-T Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2500 OPTYMA 32-T

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2700 ISO 15407 Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2700 ISO 15407

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Ηλεκτροβαλβίδες Αέρος Σειράς 2500 OPTYMA 32-F Pneumax

Βαλβίδες μικρές 2/2, 3/2, 5/2. 5/3 μονού πηνίου, διπλού πηνίου, ανοικτών κέντρων και κλειστών κέντρων

Σειρά 2500 OPTYMA 32F

Mέγιστη πίεση : 2,5 -10 bar.

Σπείρωμα : 1/8”-1/4” .

Παροχή αέρος 700 Nl/min

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial