Υδραυλικές Μονάδες Λαδιού

Υδραυλικές Μονάδες Μικρές, Υδραυλικές Μιζαντλίες

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Αναβατόριο Εμπορευμάτων

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρό Γερανό

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρή Πρέσα

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Πασαρέλα Σκάφους

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Αναβατόριο

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

 

Υδραυλικές Μιζαντλίες Compact

Τύπος Δοχείου: μεταλλικό ή πλαστικό
Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιο ή κάθετο
Διαστάσεις Κινητήρα: 250WATT, 500WATT, 800 WATt, 1600WATT, 2200WATT
Παροχή Αντλίας: 0,5 – 15 λίτρα/λεπτό
Διάσταση Δοχείου: 1-18 λίτρα
Εφαρμογή: Μιζαντλίες 24volt ανατροπής μικρών φορτηγών

μαύρη υδραυλική μονάδα λαδιού

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Αναβατόριο Εμπορευμάτων

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρό Γερανό

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρή Πρέσα

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Πασαρέλα Σκάφους

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Αναβατόριο

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

 

Υδραυλικές Μιζαντλίες Compact

Τύπος Δοχείου: μεταλλικό ή πλαστικό

Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιο ή κάθετο

Διαστάσεις Κινητήρα: 250WATT, 500WATT, 800 WATt, 1600WATT, 2200WATT

Παροχή Αντλίας: 0,5 – 15 λίτρα/λεπτό

Διάσταση Δοχείου: 1-18 λίτρα

Εφαρμογή: Μιζαντλίες 24volt ανατροπής μικρών φορτηγών

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Αναβατόριο Εμπορευμάτων

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρό Γερανό

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Υδραυλικές Μονάδες Compact Για Μικρή Πρέσα

 • Τύπος Δοχείου: πλαστικό ή μεταλλικό
 • Προσανατολισμός Δοχείου: οριζόντιος ή κάθετος
 • Διάσταση Κινητήρα: 0,25 – 3 KW
 • Παροχή Αντλίας: 0,5-15 λίτρα/λεπτό
 • Διάσταση Δοχείου: 1 – 18 λίτρα

Οι υδραυλικές μονάδες λαδιού αυτού του τύπου είναι ιδανικές για την λειτουργία αναβατορίων, ασανσέρ ελαφρού τύπου εμπορευματοκιβωτίων, ράμπες φορτώσεως βιομηχανιών, ψαλιδωτών αναβατορίων, ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και φορτηγών αυτοκινήτων με κινητήρες 24VDC. Είναι χαμηλού κόστους αφού διατίθενται παραγωγικά με ενσωματωμένο block που περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα εντολής, αντεπίστροφη, ρυθμιστή ταχύτητας και δοχεία αποθήκευσης λαδιού οριζόντια η κάθετα. Ωστόσο η παροχή περιορίζεται έως τα 15 λίτρα ανα λεπτό και τα δοχεία έως τα 25 λίτρα.

Προαιρετικά προσαρμόζονται και άλλες βαλβίδες εντολής, χειραντλίες ανάγκης, πρεσοστατικοί διακόπτες, εξωτερικές βαλβίδες λαδιού.

 

Τέτοιες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την κατασκευή υδραυλικών συστημάτων για συρτάρια νεκροφόρας

Υδραυλικά Συγκροτήματα Κατά Παραγγελία

Τα συγκεκριμένα υδραυλικά συγκροτήματα δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή περιορισμούς σε παροχή ή πίεση αφού κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μηχανήματος.

Υδραυλικές Αντλίες λαδιού με 0,9 του λίτρου παροχή έως 500 λίτρα ανα λεπτό με ανεξάντλητο όριο επιλογών και εφαρμογών.

Μπλόκ πολλαπλών βαλβίδων για ταυτόχρονη λειτουργία πολλών κυλίνδρων, εμβολοφόρες αντλίες εσωτερικές ή εξωτερικές, γραναζωτές, πτερυγωτές κλπ μπορούν να προσαρμοστούν αφού τα δοχεία αποθήκευσης του λαδιού είναι βαρέως τύπου με μεγάλο τοίχωμα καπακιού για αντοχή στο αυξανόμενο βάρος που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial