Υδραυλικές Μονάδες Λαδιού

Υδραυλικές Αντλίες Λαδιού Μικρές

Υδραυλικές μονάδες μικρές 220, 380,12-24volt.  Οι συγκεκριμένες μονάδες έχουν άπειρες εφαρμογές στην Ναυτιλία (Πασαρέλες υδραυλικές γερανοί tender, σκάλες, πόρτες στεγανές),  Βιομηχανία, ακόμα και σε οχήματα οδικής βοήθειας, μικρούς γερανούς.

Οι συγκεκριμένες μονάδες είναι μικρές σε όγκο και αρκετά οικονομικές σε σχέση με τις συμβατικές αφού η αντλία  βρίσκεται ενσωματωμένη σε βάση που τοποθετείται και το ασφαλιστικό και ο ηλεκτρικός κινητήρας.

Τέλος το δοχείο αποθήκευσης λαδιού είναι χωρητικότητας από 1,5 λίτρα έως 25 λίτρα και μπορούμε να το πακτώσουμε οριζόντια ή κάθετα

Υδραυλικές Μιζαντλίες, Compact Με Μεταλλικό Ή Πλαστικό Δοχείο, Οριζόντιο Ή Κάθετο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 250WATT- 500WATT-800 WATT-1600WATT-2200WATT

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΙΖΑΝΤΛΙΕΣ 24VOLT ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Υδραυλικές μονάδες compact με μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο, οριζόντιο ή κάθετο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,25KW- 3KW

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,25KW- 3KW

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,25KW- 3KW

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,25KW- 3KW

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,25KW- 3KW

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 0,5ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ-15 ΛΙΤΡΑ/ΛΕΠΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ-18 ΛΙΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

Οι μονάδες λαδιού αυτού του τύπου είναι ιδανικές για την λειτουργία αναβατορίων, ασανσέρ ελαφρού τύπου εμπορευματοκιβωτίων, ράμπες φορτώσεως βιομηχανιών, ψαλιδωτών αναβατορίων, ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και φορτηγών αυτοκινήτων με κινητήρες 24VDC. Είναι χαμηλού κόστους αφου διατίθενται παραγωγικά με ενσωματωμένο block που περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα εντολής, αντεπίστροφη, ρυθμιστή ταχύτητας και δοχεία αποθήκευσης λαδιού οριζόντια η κάθετα. Ωστόσο η παροχή περιορίζεται έως τα 15 λίτρα ανα λεπτό και τα δοχεία έως τα 25 λίτρα.

Προαιρετικά προσαρμόζονται και άλλες βαλβίδες εντολής, χειραντλίες ανάγκης, πρεσοστατικοί διακόπτες, εξωτερικές βαλβίδες λαδιού.

 

 

 

Υδραυλικά Συγκροτήματα Κατά Παραγγελία

Οι συγκεκριμένες μονάδες λαδιού δεν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή περιορισμούς σε παροχή ή πίεση αφου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μηχανήματος. Αντλίες λαδιού με 0,9 του λίτρου παροχή έως 500 λίτρα ανα λεπτό με ανεξάντλητο όριο επιλογών και εφαρμογών. Μπλόκ πολλαπλών βαλβίδων για ταυτοχρόνη λειτουργία πολλών κυλίνδρων, εμβολοφόρες αντλίες εσωτερικές ή εξωτερικές, γραναζωτές, πτερυγιωτές κλπ μπορούν να προσαρμοστούν αφού τα δοχεία αποθήκευσης του λαδιού είναι βαρέως τύπου με μεγάλο τοίχωμα καπακιού για αντοχή στο αυξανόμενο βάρος που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιότητα Υλικών & Εξαρτημάτων Κατασκευής Υδραυλικών Μονάδων Πιέσεως

Ολα τα εξαρτήματα που χριησιμοποιούνται διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9002.

Οι ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ, οι ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ, οι ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, οι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, τα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΡΑΚΟΡ, τα ΦΙΛΤΡΑ κλπ, είναι όλα Ευρωπαϊκής προέλευσης αποκλειστικά. ‘Ολες  οι αντλίες λαδιού, μονταρισμένες σαν σύνολο σε ένα υδραυλικό συγκρότημα πιέσεως, δοκιμάζονται πριν την τελικά παράδοση στον πελάτη και προ-ρυθμίζονται στην συμφωνημένη πίεση. Μαζί με το υδραυλικό συγκρότημα επισυνάπτεται και το εγχειρίδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας.

Υλικά Υδραυλικών Μονάδων Και Συγκροτημάτων

δοχείο κατασκευής υδραυλικών μονάδων

Δοχεία Κατασκευής Υδραυλικών Μονάδων

Δοχεία συγκολημένα εσωτερικά, βαμμένα ηλεκτροστατικά, διατρήσεις για την προσθήκη εξαρτημάτων με μηχανήματα κοπής LASER. Διαθέσιμες διαστάσεις 10 λίτρα, 40 λίτρα, 80 λίτρα, 150 λίτρα, 300 λίτρα. Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

μπλοκ προσαρμογής ηλεκτροβαλβίδων λαδιού
μπλοκ προσαρμογής των ηλεκτρικών βαλβίδων λαδιού

Μπλοκ Προσαρμογής Ηλεκτροβαλβίδων Λαδιού

Μπλόκ τοποθέτησης ηλεκτροβαλβίδων μιας ή πολλών  με βαλβίδα ασφαλείας, NG6, NG10. Τα μπλόκ αυτά κατασκευάζονται ως monoblock μέχρι και πέντε θέσεις και διατίθενται για όλων των ειδών κυκλώματα.

συσσωρευτής αζώτου, μανόμετρο, πρεσοδιακόπτες λαδιού

Συσσωρευτές Αζώτου, Μανόμετρα, Πρεσοδιακόπτες Λαδιού

Συσσωρευτές για διατήρηση πιέσεως ή επαύξησης της ταχύτητας της παροχής μιας υδραυλικής αντλίας. Πρεσοδιακόπτες  πιέσεως λαδιού με ηλεκτρική επαγωγή για αναγνώριση της πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος. Μανόμετρα μέτρησης πιέσεως από 0-1 bar έως 0-400.

ρακόρ πιέσεως λαδιού για την υδραυλική μονάδα

Ρακόρ Πιέσεως Λαδιού Για Το Μοντάρισμα Υδραυλικών Μονάδων

Όλα τα ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ για τα επιμέρους εξαρτήματα, των μπλόκ και των σωληνώσεων, των φίλτρων κλπ. Ρακόρ συνδέσεως ηλεκτροβαλβίδων και σύνδεσμοι ταμπλώ για τα δοχεία των υδραυλικών μονάδων και των εμβόλων λαδιού

Φίλτρα Λαδιού

Επιστροφών ή πίεσης για την αποφυγή καταστροφής της υδραυλικής αντλίας από σκουπίδια κλπ. Ελαιοδείκτες για τον έλεγχο της στάθμης των δοχειών των υδραυλικών μονάδων, φλοτέρ ηλεκτρικό, αναπνευστήρες δοχείων, καθώς και τάπα πλήρωσης των λαδιών της υδραυλικής αντλίας. Τα φίλτρα πιέσεως προστατεύουν αποτελεσματικά και τα έμβολα λαδιού αλλά και τα υπόλοιπα μέρη της υδραυλικής μονάδας

Βαλβίδες Εντολής Πιέσεως Λαδιού

Για την κίνηση των εμβόλων λαδιού στα υδραυλικά συγκροτήματα εφαρμόζουμε βαλβίδες υδραυλικής πίεσης με ηλεκτρικές εντολές ή χειροκίνητες. Αναλυτικά όλα τα κυκλώματα των βαλβίδων στη σελίδα ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες λαδιού.

ArabicEnglishGreekRussian
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
Share