ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR 1/2” ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2/2

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR 1/2” ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2/2

Ο συγκεκριμένος τύπος βαλβίδων είναι ορειχάλκινες 50 bar 2/2  direct acting.  Είναι βαλβίδες μεταφοράς υγρών αερίων με λειτουργία έως και 50 bar.  Εχουν εφαρμογή κυρίως στην Ναυτιλία στα μηχανοστάσια που η πίεση του συστήματος αέρα ξεπερνά τα 20- 30 bar.  Επίσης στην Χημική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία πετρελαιοειδών.  Η βαλβίδα δουλεύει διαφραγματικά ενω στο κέντρο υπάρχει έμβολο με έδρα και κώνο γαι αμεσότερη εντολή.  Απόλυτα αξιοπίστη και σίγουρη λύση για αέρια που προκαλούν οξείδωση και δεν μπορεί χριησιμοποιηθεί μεταλική βαλβίδα η χυτοσίδηρος υψηλής πίεσεως

 

Η εταιρεία HYDROPNEUMATIC HELLAS Π.ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται, στον πνευματικά συστήματα πεπιεσμένου αέρα και στα συστήματα πιέσεως λαδιού. Η εταιρεία αναπτύχθηκε και στους δύο τομείς προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.

Αυτοματισμοί που μειώνουν τον άμεσο χρόνο παραγωγής, πνευματικοί μηχανισμοί ακριβείας, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, ΦΙΛΤΡΑ, ΡΑΚΟΡ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ και εξαρτήματα απο τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού θεμελιώνουν την προσπάθεια για πλήρη εξειδίκευση στον κλάδο των αυτοματισμών.

Επίσης μελετά και κατασκευάζει πνευματικά συστήματα, πνευματικούς πίνακες καθώς και υδραυλικά συστήματα και ολοκληρωμένες υδραυλικές μονάδες.

 

ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 50 BAR 1/2” ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2/2

Δίοδη ηελκτρομαγνητική βάνα εν ηρεμία κλειστή για μέγιστη πίεση 50 bar, εμβόλου άμεσης ενεργοποίησης.

Υλικό : ορείχαλκος