Υδραυλικές Βαλβίδες - Μήτσης ΑΒΕΕ

Περιεχόμενα

Ηλεκτρομαγνητικές Υδραυλικές Βαλβίδες

Επειδή το ιξώδες του υδραυλικού λαδιού ποικίλει ανάλογα την θερμοκρασία (όπως και τα διάκενα μεταξύ των κινούμενων μερών μια βαλβίδας)η έξοδος μιας βαλβίδας ελέγχου μπορεί να τείνει να παρασύρεται με αλλαγές θερμοκρασίας, οι αντισταθμιστές θερμοκρασίας ρυθμίζουν τα ανοίγματα του στομίου ελέγχου για να διορθώσουν τα αποτελέσματα των αλλαγών ιξώδους που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του ρευστού.

Οι βαλβίδες ελέγχου ροής ρυθμίζουν την ροή λαδιού  μέσω του κυκλώματος προς μια κατεύθυνση ενώ επιτρέπουν την ελεύθερη ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας μια βαλβίδα ελέγχου.

Η Π. ΜΗΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ειδικεύεται στα συστήματα πιέσεως λαδιού καθώς η Εταιρεία χρονολογείται από το 1972 οι οποία μπορεί να παρέχει λύσεις και να κατανοήσει τις ανάγκες σας οι οποίες θα σας επιτρέψουν να ανταποκριθείτε στις ολοένα και πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι.

Τα υδραυλικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από γνήσιους κατασκευαστές εξοπλισμού που δραστηριοπιούνται σε διάφορους τομείς ,όπως ναυτιλία κατασκευές ,υποθαλάσσιες εργασίες .

Η απαιτητική λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής συστημάτων και υδραυλικών μονάδων που χρειάζονται για την βελτίωση της παραγωγικότητας και απόδοσης μας έχουν κάνει να αποκτήσουμε τεχνικό πλεονέκτημα σε  σχέση με τον ανταγωνισμό αναπτύσσοντας μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες.

ηλεκτρομαγνητική υδραυλική βαλβίδα

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Μέγιστη Πίεση: 315 Bar
Μέγιστη Παροχή: 80 Λίτρα

ηλεκτρομαγνητική υδραυλική βαλβίδα

Βαλβίδες Cetop 5 (Ng10) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδα Βάσεως. 

Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 120 Λίτρα

Βαλβίδες εντολής υδραυλικών συστημάτων με ένα η δύο πηνία ηλεκτρικά.

Proportional Βαλβίδες Υψηλής Πιέσεως Λαδιού

Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 42 Λίτρα Cetop 3
Μέγιστη Παροχή 82 Λίτρα Cetop 5

Βαλβίδες υδραυλικές αναλογικές με ενσωματωμένη ηλεκτρονική κάρτα ή χωρίς, 12-24DC.

Κυκλώματα: κλειστά κέντρα.  P κλειστό ΑΒΤ.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 7 (Ng16) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού για μεγάλες παροχές.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 300 Λίτρα

Βαλβίδες με βάση για κυκλώματα λαδιού και εφαρμογή σε μεγάλα υδραυλικά συγκροτήματα.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 8 (Ng25) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδες ηλεκτρομαγνητικές υψηλής πίεσης λαδιού παροχής ανω των 500 λίτρα.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 550 Λίτρα

Βαλβίδες βάσεως υδραυλικές με πηνία ηλεκτρικά για εντολή λαδιού σε υδραυλικά συστήματα για τοποθέτηση σε μεγάλα υδραυλικά συγκροτήματα.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες με Χειροκίνηση Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδες ηλεκτρομαγνητικές υψηλής πίεσης λαδιού.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar
Μέγιστη Παροχή 40 Λίτρα

Βαλβίδες βάσεως υδραυλικές με πηνία ηλεκτρικά για εντολή λαδιού για εφαρμογή σε μικρές υδραυλικές μονάδες.  Η συγκεκριμένη βαλβίδα διαθέτει επίσης χειριστήριο για emergency σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 3 (Ng6) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού.

Μέγιστη Πίεση 315 Bar

Μέγιστη Παροχή 40 Λίτρα

Βαλβίδες βάσεως υδραυλικές με πηνία ηλεκτρικά για εντολή λαδιού για εφαρμογή σε μικρές υδραυλικές μονάδες.  Η συγκεκριμένη βαλβίδα διαθέτει επίσης χειριστήριο για emergency σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Cetop 5 (Ng10) Υψηλής Πιέσεως Λαδιού.

Βαλβίδα υδραυλική υψηλής πίεσης λαδιού.

  • Μέγιστη Πίεση 315 Bar
  • Μέγιστη Παροχή 80 Λίτρα

Βαλβίδες βάσεως υδραυλικές με πηνία ηλεκτρικά για εντολή λαδιού για εφαρμογή σε υδραυλικά συγκροτήματα.  Η συγκεκριμένη βαλβίδα διαθέτει επίσης χειριστήριο για emergency σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Proportional Ρυθμιστής Παροχής Cetop 3

Βαλβίδα υδραυλική υψηλής πίεσης λαδιού αναλογική με feedback. 0-24v

  • Μέγιστη Παροχή 60 Λίτρα /λεπτό
  • Μαχ Πίεση 315 Bar

Ρυθμιστής παροχής αναλογικός για την ρύθμιση ταχύτητας υδραυλικών κυλίνδρων με απόλυτη ακρίβεια.  Δυνατότητα παραγγελίας με ή χωρίς ηλεκτρονική κάρτα.  Ο συγκεκριμένος ρυθμιστής διαθέτει μόνο αναλογική εντολή και όχι χειροκίνητή.  Κατά την μεταβολή της ταχύτητας του υδραυλικού λαδιού η κάρτα έχει την δυνατότητα αποστολής πληροφοριών  για την ταχύτητα. ώστε να αλλάζουμε πολλές προ ρυθμισμένες ταχύτητες στην ίδια κίνηση του υδραυλικού κυλίνδρου. 

Ένθετες Ρυθμιστικές Cetop Υδραυλικές Βαλβίδες

Οι ένθετες υδραυλικές βαλβίδες ρυθμιστικές cetop απαιτούνται για την ρύθμιση της παροχής συνεπώς και της ταχύτητας, ρύθμιση πιέσεως ( ασφαλιστικό ) μονό ή διπλό, βαλβίδες μείωσης της πίεσης βαλβίδες ένθετες ακολουθίας, βαλβίδες ένθετες overcenter για την εξισορρόπηση της επιτάχυνσης αλλά και βαλβίδες μη επιστροφής.  Τέλος υπάρχει και ένθετη βαλβίδα για μεταβολή ταχύτητας με ηλεκτρική εντολή και ρυθμιστή ανεξάρτητου πιέσεως CETOP 3 & CETOP 5

Σημείωση: 

Όλες οι παρακάτω βαλβίδες είναι (CETOP3 -CETOP5 (NG6-NG10)

VINCKE ένθετη υδραυλική βαλβίδα cetop μπλε

Ένθετη Βαλβίδα Ρύθμισης Παροχής 

Βαλβίδες υδραυλικής πίεσης για τοποθέτηση ενδιάμεσα σε μπλόκ ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων.  Με αυτόν τον τρόπο κάθε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δηλαδή κάθε κύλινδρος θα έχει την δική του ρύθμιση πίεσης.

Μέγιστη παροχή : 40 λίτρα

Μέγιστη πίεση : 315 bar.

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Βαλβίδα Ένθετη Ρύθμιση Πίεσης

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Ένθετη Βαλβίδα Μείωσης Πίεσης

Βαλβίδες υδραυλικές υψηλής πίεσης λαδιού. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΤΣΗΣ Π ΑΒΕΕ

Ένθετη Βαλβίδα Αντεπίστροφη Για Συγκράτηση Φορτίων

 

Ένθετη βαλβίδα

Ένθετη Βαλβίδα Overcenter Για Συγκράτηση Αδράνειας Φορτίου

Ένθετη βαλβίδα ασφαλιστική με ηλεκτρική εντολή

Ένθετη Βαλβίδα: Ασφαλίζει Με Ηλεκτρική Εντολή

Ένθετη Βαλβίδα Ελεύθερης Ροής

Ένθετη Βαλβίδα Ελεύθερης Ροής

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial