Πρεσοδιακόπτες Αέρος & Λαδιού - Μήτσης ΑΒΕΕ

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ  F4S2M2  1-12 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4T2M2  5-50 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΛΑΔΙΟΥ  F4R2M2  0,2-2,5 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Z2M2  20-200BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ F4Υ2M2  50-400BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 90 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ Κ55P Series  20-200BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 120 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% από την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% από την τελική τιμή ρύθμισης.

ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ K59P  40-400BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -25°C ÷ +85°C
ΕΝΤΟΛΕΣ /ΛΕΠΤΟ: 120 κύκλοι/min
ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ:  Ρυθμιζόμενο με εσωτερική βίδα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: ± 4% απο την τελική τιμή στους  20°C
FIXED ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: περίπου 10% απο την τελική τιμή ρύθμισης.

TRANSDUCER πίεσης FOX

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ F3S

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C ÷ +80°C
ΕΝΤΟΛΕΣ/ΛΕΠΤΟ: 90 cycles/min
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ρυθμιζόμενο από την οθόνη (μπουτόν Ρ1&Ρ2)
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 1% από το αντώτατο σημείο πίεσης στους 20°C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: από 1% εως 100% της κλίμακας

TRANSDUCER πίεσης FOX

TRANSDUCERS TR4 SERIES

Working temperature: -20°C ÷ +80°C
Non linearity + hysteresis: < 1% of the end of scale at 20°C
Zero thermal drift: < 3% of the end of scale from 0°C to +70°C
Weight: 0,1 Kg
Mechanical life: 2×106 cycles at 20°C
Body: stainless steel AISI 316, with wetted parts in stainless steel AISI 316,
ceramic sensor and NBR seal

Hydraulic connection: threaded male with integral ISO seal

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial