Εξαρτήματα Υδραυλικών Συστημάτων

Ποιότητα Υλικών & Εξαρτημάτων Κατασκευής Υδραυλικών Μονάδων Πιέσεως

Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9002.

Οι υδραυλικές αντλίες, οι βαλβίδες λαδιούοι πρεσοδιακόπτες, οι ηλεκτρικοί κινητήρες, τα εξαρτήματα προσαρμογής, τα υδραυλικά ρακόρ, τα φίλτρα κλπ., είναι όλα Ευρωπαϊκής προέλευσης αποκλειστικά. ‘Ολες  οι αντλίες λαδιού, μονταρισμένες σαν σύνολο σε ένα υδραυλικό συγκρότημα πιέσεως, δοκιμάζονται πριν την τελική παράδοση στον πελάτη και προ-ρυθμίζονται στην συμφωνημένη πίεση. Μαζί με το υδραυλικό συγκρότημα επισυνάπτεται και το εγχειρίδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας

Υλικά Υδραυλικών Μονάδων Και Συγκροτημάτων

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή μιας υδραυλικής μονάδας.

δοχείο κατασκευής υδραυλικών μονάδων

Δοχεία Κατασκευής Υδραυλικών Μονάδων Λαδιού

Δοχεία συγκολημένα εσωτερικά, βαμμένα ηλεκτροστατικά, διατρήσεις για την προσθήκη εξαρτημάτων με μηχανήματα κοπής LASER.

Διαθέσιμες διαστάσεις: 10 λίτρα, 40 λίτρα, 80 λίτρα, 150 λίτρα, 300 λίτρα.

Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

ρακόρ πιέσεως λαδιού για την υδραυλική μονάδα

Ρακόρ Πιέσεως Λαδιού Για Το Μοντάρισμα Υδραυλικών Μονάδων

Όλα τα Ρακόρ Σύνδεσης για τις Αντλίες Λαδιού, για τα επιμέρους εξαρτήματα των μπλόκ και των σωληνώσεων, των φίλτρων κλπ.

Ρακόρ συνδέσεως ηλεκτροβαλβίδων και σύνδεσμοι ταμπλό για τα δοχεία των υδραυλικών μονάδων και των εμβόλων λαδιού

Βαλβίδες Εντολής Πιέσεως Λαδιού

Για την κίνηση των εμβόλων λαδιού στα υδραυλικά συγκροτήματα εφαρμόζουμε βαλβίδες υδραυλικής πίεσης με ηλεκτρικές εντολές ή χειροκίνητες

μπλοκ προσαρμογής ηλεκτροβαλβίδων υδραυλικών συγκροτημάτων

Μπλόκ τοποθέτησης ηλεκτροβαλβίδων μιας ή πολλών  με βαλβίδα ασφαλείας, NG6, NG10.

Τα μπλόκ αυτά κατασκευάζονται ως monoblock μέχρι και πέντε θέσεις και διατίθενται για όλων των ειδών κυκλώματα.

συσσωρευτής αζώτου, μανόμετρο, πρεσοδιακόπτες λαδιού

Συσσωρευτές Αζώτου, Μανόμετρα, Πρεσοδιακόπτες Λαδιού

Συσσωρευτές για διατήρηση πιέσεως ή επαύξησης της ταχύτητας της παροχής μιας υδραυλικής αντλίας. Πρεσοδιακόπτες  πιέσεως λαδιού με ηλεκτρική επαγωγή για αναγνώριση της πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος. Μανόμετρα μέτρησης πιέσεως από 0-1 bar έως 0-400

φίλτρα λαδιού

Φίλτρα Λαδιού

Επιστροφών ή πίεσης για την αποφυγή καταστροφής της υδραυλικής αντλίας από σκουπίδια κλπ. Ελαιοδείκτες για τον έλεγχο της στάθμης των δοχειών των υδραυλικών μονάδων, φλοτέρ ηλεκτρικό, αναπνευστήρες δοχείων, καθώς και τάπα πλήρωσης των λαδιών της υδραυλικής αντλίας. Τα φίλτρα πιέσεως προστατεύουν αποτελεσματικά και τα έμβολα λαδιού αλλά και τα υπόλοιπα μέρη της υδραυλικής μονάδας

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial