Πνευματικά Συστήματα: 3 συχνα προβλήματα & οι λύσεις τους

Τα πιο συχνά προβλήματα στα πνευματικά συστήματα εμφανίζονται από την υγρασία που υπάρχει μέσα στις σωληνώσεις μιας εγκατάστασης. 

 

Η υγρασία συσσωρεύεται λόγω των θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ του παραγόμενου αέρα από τον αεροσυμπιεστή και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

 

Δημιουργία υγρασίας στα πνευματικά συστήματα πως γίνεται και πως διορθώνεται

 

Το πρόβλημα της υγρασίας δημιουργείται συνήθως στην πηγή και μεταφέρεται μέσω των σωληνώσεων στα μηχανήματα, στις βαλβίδες αέρος και στους πνευματικούς κυλίνδρους.

 

  • Όταν αυτό το φαινόμενο έχει διάρκεια τότε όλα τα μεταλλικά μέρη των πνευματικών συστημάτων οξειδώνονται και σταδιακά επέρχεται η καταστροφή τους.
  • Η απόλυτη εξάλειψη του φαινομένου δεν μπορεί να επιτευχθεί αλλά ένα ποσοστό αφύγρανσης έως και 95% είναι αρκετά καλό.  Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί ξηραντήρες καθώς και φίλτρα αέρος.
  • Βέβαια στην βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων υπάρχει δυνατότητα αφύγρανσης έως και 100% αλλά μέσω ειδικών αεροσυμπιεστών και ειδικών φίλτρων αέρος που απαιτούν την πολύ συχνή αντικατάστασή τους.

 

Ελλιπής Λίπανση

Ένα δεύτερο πρόβλημα που καταλήγει επίσης στην καταστροφή είναι η ελλιπής λίπανση των πνευματικών συστημάτων.  Τα στεγανωτικά μέρη που συνήθως αποτελούνται από λάστιχο NBR λιώνουν σταδιακά και καταστρέφουν την βαλβίδα αέρος ή τον πνευματικό κύλινδρο.  

 

Για την επαρκή λίπανση χρησιμοποιούμε λιπαντήρες που μεταφέρουν λιπαντικό υγρό μέσω του αέρα στο σύνολο των εξαρτημάτων που αποτελούν το πνευματικό σύστημα μας.

 

Είναι ρυθμιζόμενες αλλά το λιπαντικό θα πρέπει να είναι των προδιαγραφών HG 32  αλλιώς η χρήση άλλων λιπαντικών αλλοιώνουν τα στεγανωτικά μέρη με συνέπεια την σταδιακή καταστροφή τους.

 

Λοιπά προβλήματα που προκύπτουν από την υγρασία

 

Άλλα προβλήματα όπως διακοπτόμενη λειτουργία των ηλεκτροβαλβίδων κλπ είναι αποτέλεσμα της υγρασίας στο κύκλωμα.

 

Τέλος, αν υγρασία και ανεπαρκής λίπανση είναι κανόνας, τότε το πρόβλημα μεγιστοποιείται με γεωμετρική πρόοδο.

 

Συμπερασματικά

Γενικά, εάν περιορίσουμε την υγρασία και η λίπανση είναι η ενδεδειγμένη, τότε η διάρκεια ζωής των πνευματικών εξαρτημάτων μπορεί υπό συνθήκες να ξεπεράσει και τα 25 χρόνια υπό συνεχή λειτουργία αφού οι κατασκευαστές μιας πνευματικής βαλβίδας για παράδειγμα δίνουν 15 εκατομμύρια κύκλους διάρκεια λειτουργίας.  

 

Αυτό αν αναλογιστούμε ότι σε ημερήσια λειτουργία οι κινήσεις μιας πνευματικής βαλβίδας μπορεί να είναι μεταξύ 1 – 60/ λεπτό, τότε η διάρκεια ζωής είναι μεταξύ 8-25 χρόνια!

 

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial