Γεννήτριες Κενού P

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PNEUMAX SPA ITALY

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ PNEUMAX

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 1900 ΣΕΙΡΑ. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ Η ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Οι γεννήτριες κενού έχουν έναν και μοναδικό σκοπό… να δημιουργήσουν κενό. Η δημιουργία
κενού έχει εφαρμογή σε βιομηχανίες που απαιτούν διαχείρηση μεγάλου βάρους αντικειμένων .
Οι γεννήτριες κενού μπορούν να είναι είτε πνευματικές είτε ηλεκτρικές. Οι πνευματικές γεννήτριες
χρησιμοποιούν την πίεση του πεπιεσμένου αέρα για την δημιουργία κενού ενώ οι ηλεκτρικές
γεννήτριες χρησιμοποιούν αντλία εκτόπισης. Οι ηλεκτρικές γεννήτριες κενού ονομάζονται και
αντλίες κενού.
Επιπλέον οι πνευματικές γεννήτριες κενού συχνά συνδυάζονται με βεντούζες κενού. Η βεντούζα
συνδέεται στην έξοδο της γεννήτριας και έπειτα συνδέεται με το αντικείμενο που επιθυμεί ο
χειριστής να μεταφέρει
Οι πνευματικές γεννήτριες μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στο σύστημα χάρη στον ελαφρύ
και compact σχεδιασμό τους. Ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών ακροφυσίων, χωρίζονται σε
γεννήτριες κενού ενός σταδίου, πολλαπλών σταδίων και τζιφάρια. Η γεννήτρια κενού λειτουργεί
με βάση το φαινόμενο Venturi.
Μονού-σταδίου

Αποτελείται από ένα ακροφύσιο εκτόξευσης ή ακροφύσιο Venturi από το οποίο περνάει ο
πεπιεσμένος αέρας. Εξαιτίας της πολύ μικρής διαμέτρου που έχει η οπή από το ακροφύσιο
προκαλείτε η επιτάχυνση του αέρα. Καθώς περνά μέσα από το στενό ακροφύσιο και αρχίζει να
διαστέλλεται, δημιουργείται ένα κενό στη διογκωμένη πλευρά. Ο αέρας αναρροφάται μέσω της
εισόδου και ο πεπιεσμένος αέρας εξέρχεται μέσω του σιγαστήρα.

Πολλαπλών-Σταδίων

Μια γεννήτρια κενού πολλαπλών σταδίων έχει πολλαπλά ακροφύσια Venturi παραταγμένα σε μια
σειρά. Ο πεπιεσμένος αέρας περνάει μέσα από μια θύρα σύνδεσης. Έπειτα περνάει μέσα από τα
την σειρά ακροφύσιων . Καθώς δημιουργείται το κενό, ο αέρας αναρροφάται από την είσοδο. Ο
ρυθμός αναρρόφησης από την είσοδο είναι το σύνολο της αναρρόφησης από το μεμονωμένο
ακροφύσιο της γεννήτριας. Μια γεννήτρια πολλαπλών-σταδίων μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο
ρυθμό αναρρόφησης για την ίδια παροχή πεπιεσμένου αέρα.

Πλεονεκτήματα Γεννήτριας Κενού
 

 • Έχουν μικρό βάρος και μέγεθος που τις κάνει ιδανικές για να εγκατασταθούν κοντά στο σημείο
  εφαρμογής
 • Γρήγορη δημιουργία κενού
 • Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, άρα μικρές ως μηδενικές φθορές και επομένως μηδενικό κόστος
  συντήρησης
 • Δεν παράγουν θερμότητα
 • Μικρό κόστος αγοράς, αλλά χρειάζονται παροχή πεπιεσμένου αέρα όπου και να βρίσκονται,
  προϋπόθεση που μπορεί να αυξήσει το πόσο της επένδυσης.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial