βαλβίδες αέρα PNEUMAX, έμβολα άερος, συστήματα πνευματικά, υψηλή πίεση λαδιού, υδραυλικές μονάδες αντλίες λαδιού υψηλής πίεσης εμβολα λαδιού

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

Βαλβίδες Αέρα PNEUMAX, Έμβολα Αέρος, Συστήματα πνευματικά, Υψηλή Πίεση Λαδιού, Υδραυλικές Μονάδες Αντλίες Λαδιού Υψηλής Πίεσης Έμβολα Λαδιού

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΗΒ 330

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 350-480-690 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΝΑΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”HB” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΗST 

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 300 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
Installation: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΝΑΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”HST” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Η

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 250-210 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΟΧΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”H” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF

ArabicEnglishGreekRussian
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
Share