Συσσωρευτές Αζώτου

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΗΒ 330

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 350-480-690 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΝΑΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”HB” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΗST 

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 300 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ  ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
Installation: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΝΑΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”HST” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ HST

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Η

MAXIMUM ΠΙΕΣΗ (PS): 250-210 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ(PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ, ΒΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥ : ⅝” UNF
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(TS): -20°C ÷ +80°C
ΜΕΜΒΡΑΝΗ STANDARD: λάδι και άλλα υγρά όχι καυστικά
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: οριζόντια/ κάθετη (βαλβίδα αζώτου άνωθεν κατεύθυνση)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: ΟΧΙ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ”H” ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PDF

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial