Υδραυλικά Συστήματα Υψηλής Πίεσης Λαδιού

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ, πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα κυκλώματα των βαλβίδων πιέσεως λαδιού, τον τρόπο μελέτης και κατασκευής των συγκροτημάτων, τον υπολογισμό των υδραυλικών κυλίνδρων κλπ. Επίσης φωτογραφίες απο υδραυλικά συγκροτήματα και κατασκευές κατόπιν παραγγελίας, πρέσσες, αναβατόρια, κλπ. α ρομποτικά συστήματα.

ΠΡΕΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους πρεσοδιακόπτες του οίκου FOX ελαφρού ή βαρέως τύπου για πιέσεις απο 0,01 Bar έως και 400 bar. Ψηφιακούς ή αναλογικούς, ρυθμιζόμενους κλπ. Επίσης θα βρείτε δείκτες στάθμης με ηλεκτρική εντολή και φλοτέρ ηλεκτρικά. Όλα τα παραπάνω υλικά προσαρμόζονται στα υδραυλικά συγκροτήματα υψηλής πιέσεως λαδιού.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα χειριστήρια εντολής των υδραυλικών κυκλωμάτων για την λειτουργία υδραυλικών εμβόλων και κυλίνδρων κλπ. Η χειροκίνηση των λειτουργιών γίνεται με ή χωρίς ρύθμιση και εφαρμόζεται συνήθως σε υδραυλικά κυκλώματα πού είναι απαραίτητος ο έλεγχος από τον χειριστή του μηχανήματος.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα υδραυλικά συγκροτήματα. Είναι μονάδες λαδιού υψηλής πιέσεως με ενσωματωμένες βαλβίδες εντολής ηλεκτρικές ή χειροκίνητες και ηλεκτρικό κινητήρα για την περιστροφή της αντλίας. Η επιλογή της αντλίας του δοχείου και των λοιπών εξαρτημάτων έιναι συνάρτηση της επιθυμητής πίεσης και παροχής. Τα υδραυλικά συγκροτήματα γίνονται κατόπιν μελέτης απο την εταιρεία μας κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σε ειδικό δοκιμαστήριο. Υδραυλικά συγκροτήματα τύπου compact για χρήσεις όπως υδραυλικά αναβατόρια, πρέσσες, αυτόματα parking αυτοκινήτων, βιομηχανική κίνηση κλπ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις κατασκευές υδραυλικών κυλίνδρων και υδραυλικών εμβόλων υψηλής πιέσεως λαδιού. Οι υδραυλικοί κύλινδροι υδραυλικής πίεσης γίνονται κατασκευή αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας του πελάτη. Έμβολα απλής ή διπλής ενέργειας κατασκευάζονται για οποιαδήποτε διαδρομή και πίεση. Κατασκευές υδραυλικών κυλίνδρων για εφαρμογή πιέσεως από 500 κιλά έως 300 τόνους έκαστος.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες από διάφορες κατασκευές υδραυλικών συγκροτημάτων και υδραυλικών κυλίνδρων που έχει κατασκευάσει σε διάφορα έργα. υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες και ενημερώνεται υχνά με νέες φωτογραφίες απο διάφορες εφαρμογές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΕΜΒΟΛΩΝ, πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα κυκλώματα των βαλβίδων πιέσεως λαδιού, τον τρόπο μελέτης και κατασκευής των συγκροτημάτων, τον υπολογισμό των υδραυλικών κυλίνδρων κλπ. Επίσης φωτογραφίες απο υδραυλικά συγκροτήματα και κατασκευές κατόπιν παραγγελίας, πρέσσες, αναβατόρια, κλπ. α ρομποτικά συστήματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

Εδώ θα βρείτε αναλυτικά πληροφορίες για τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ΝG6-NG10-NG16-NG25, κωδικοποιημένα κυκλώματα αλλά και περιγραφικά για την ευκολότερη αναζήτηση του σωστού υδραυλικού κυκλώματος. Όλες οι βαλβίδες είναι του οίκου LC του οίκου BOSCH REXROTH.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΝ-OFF

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για υδραυλικές βαλβίδες του οίκου OIL SYSTEM με ανεπίστροφη ή ανευ για την λειτουργία σαν ηλεκτρομαγνητικές βάνες με ηλεκτρική εντολή. Οι βαλβίδες αυτές χρησιμοποιούνται για το κλείδωμα υδραυλικών κυλίνδρων και την κάθοδο τους κατόπιν εντολής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις υδραυλικές αντλίες πιέσεως λαδιού του οίκου CONTARINI. Οι γραναζωτές αντλίες πιέσεως λαδιού διατίθενται απο 1 λίτρο παροχή λαδιού ανα λεπτό έως και 55 λίτρα το λεπτό. Με φλάντζες στήριξης όλων των τύπων και μεγέθη.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για συσσωρευτές αζώτου του οίκου FOX για υδραυλικά κυκλώματα υψηλής πιέσεως λαδιού με χωρητικότητες από 0,01 του λίτρου έως και 20 λίτρα. Οι συσσωρευτές αζώτου χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της πίεσης σε υδραυλικά κυκλώματα ή για την αύξηση της ταχύτητας. Επίσης υπάρχουν συσσωρευτές αζώτου για την εξάλειψη του πλήγματος στο μανόμετρο ή στους πρεσσοδιακόπτες όταν οι παροχές είναι μεγάλες και πολύ συχνές οι εναλλαγές.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial